Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Evenemang & Utställningar, Styrelse & Kansli

Kulturbrodöserna tilldelas Kulturstipendium

Kulturbrodöserna mottog SOV:s kulturstipendium under adventskaffet den 27 november.

På översta bilden tar Merike Wulff emot priset av SOV:s ordförande Lars Rönnberg. Foto: Margareta Hammerman.

Kulturbrodöserna är en grupp kvinnor  som broderat estlandssvenskarnas historia i form av en 5,5 meter lång vepa. Namnet på projektet är “Aibotapeten 2” eller “Det nya livet i det gamla landet”. Vepan är en fortsättning på Aibotapeten 1  som finns i det estlandssvenska Aibolands museum i Hapsal. Den första Aibotapeten beskriver den estlandssvenska historien från 1100-talet fram till 1944.

Brodöserna är Merike Wulff (initiativtagare), Maria Gilbert, Linnéa Granberg Sönnert, Gunvor Strömbom, Birgitta Grenfeldt, Liliane Bruce och Lise-lott Grenfeldt. Birgit “Billa” Brunberg, Birgit Kvist och Majlis Lindroos, nu avlidna, har också varit del av Kulturbrodöserna. Foto: Mats Bruce

Den nya vepan beskriver fortsättningen med flykten från Estland 1944, vad som hände på vägen till Sverige och slutar med estlandssvenskarnas etablering i det svenska samhället. Vepans avslutas med när man kunde återvända till den forna hembygden och “Det nya livet i det gamla landet”.

Medan Kulturbrodöserna broderat det som hände de som flydde till Sverige,  broderade gruppen Torsdagstanterna på Aibolands museum i Hapsal vad som hände de som inte kunde fly utan blev kvar i det sovjetockuperade Estland. De båda veporna är lika långa och är tänkta att ställas ut tillsammans för att visa vad som hände samtidigt i Sverige och Estland.

Kopior av veporna finns att se på Sjöhistoriska museet. Brodöserna kommer även att finnas på plats vid veporna i samband med den Baltiska Jullmarknaden nu på lördag 3 december kl. 12:15 och berätta om dem.

Kulturstipendiet har sitt ursprung i Hans och Lydia Pöhls fond för estlandssvensk kultur (HLP) från vilken ett kulturstipendium delas ut i SOV:s regi.