Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Tips och länkar

Här samlar vi tips för släktforskare.

Sammanställning över några släktforskarsidor samt svenska släktforskningsprogram: Släktforskarsidor och släktforskningsprogram version 1.0

Tips på olika Facebooksidor och hemsidor med DNA forskning och släktforskning: Länktips DNA och släktforskning

“Hitta graven” i Estland

Instruktioner hur du söker i estniska arkiv: Estniska riksarkivet

Svenska riksarkivet

Släktdatabas för Nuckö socken