Svenska Odlingens Vänner (SOV)

SOV:s Rabattavtal med TallinkSilja

 

 

Nytt rabattavtal med Tallink Silja gällande fr.o.m 2023 0101 och tills vidare

Avtalet mellan estlandssvenska hembygdsföreningar och Tallink Silja AB har förlängts att gälla från och med 2023 01 01 och tillsvidare.

Det nya avtalet innebär att medlemmar i hembygdsföreningarna erhåller 15 % rabatt på resa och hyttpriset på Tallink Silja ABs ordinarie prislista för reguljära resor samt kryssningar. Bokningar skall göras från den svenska hemsidan. Vad avtalet omfattar mer i detalj anges i ett utdrag ur avtalet längst ner på denna sida.

Avtalet gäller 2023 01 01 och tills vidare.

Avtalets omfattning
Avtalet omfattar Tallink Silja ABs ordinarie priser på reguljära resor samt kryssningar.

Rabatten gäller dagligen och på förbokade resor mellan destinationerna Helsingfors, Mariehamn, Riga, Stockholm, Tallinn och Åbo. Vid bokning av resor skall avtalsnumret för medlemmar åberopas för att avtalsberättigad rabatt skall erhållas. Avtalsnumret är 4799.

Reguljära resor och kryssningar
Estlandssvenska Hembygdsföreningar medlemmar erhåller 15 % rabatt på resa och hytt  med 15 % rabatt på Tallink Silja AB:s ordinarie prislista på reguljära resor och kryssningar på linjerna ovan.​

Ovanstående rabatter kan inte kombineras med andra erbjudanden under samma tidsperiod eller vid specialkryssningar såsom jul- och nyårskryssning, med extern samarbetspartner, tex Silja Rock, Monday Bar, Tidningen VI.

Bokning
Bokningen görs på Tallink Siljas hemsida under fliken Företagsbokning där man uppger avtalsnumret 4799.
eller
per telefon 08-22 21 40.
Vid förfrågan eller bokning av grupp & konferensresa, ring telefon 08-22 08 30.​

Kolla alltid och jämför priset med aktuellt Club One erbjudande som kan var billigare än avtalsrabatten.