Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Släktforskargrupper ortsvis

Vid det digitala släktforskarträffen idag (23/1 2021) beslöts att starta en gemensam avdelning inom SOV med släktforskare från alla bygderna.  Christopher Thiele  erbjöd sig att  ansvara för den. Nu ska det bli av – äntligen sade någon.

Därefter har mycket hänt och idag har estlandssvenskarna en egen släktdatabas som har fått namnet Våra anor.