Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Ormsö släktforskare

Här samlar vi det som rör släktforskningen om Ormsö

Ormsö Ev. Lutherska St Olai  församlings kyrkobok 1928-1937

Kyrkoboken för Evangeliska Lutherska S:t Olai församling på Ormsö togs med till Sverige i samband med överflyttningen i juli 1944, tillsammans med de andra kyrkoföremålen.

Borrby, Bussby, Bynäs, Diby , Fällarna, Förby, Hosby, Hullo, Håkabackan 
Kärrslätt, Magnushov, Norrby, Nyby, Rumpo, Rälby, Saxby, Sviby, Söderby
Tillägg

Observera att familjer som tillhörde någon annan församling än den Lutherska kan saknas i boken, bl.a.  medlemmar i Baptistförsamlingen i Rälby och Friförsamlingen i Kärrslätt.  Dessa finns med i en fullständig mantalslängd för Vormsi/Ormsö som finns här under Lääne Maavalitsus vidare Administratiivosakond, tervishoiuosakond, töö-hoolekandeosakond, administratiiv-sotsiaalosakond och 1. Administratiivala (något bättre kopia)

Folkräkningen på Ormsö 1939
Gravinventering på Ormsö
Av Bo Nyman

På 1970-talet kom några ungdomar från universitetet i Tallinn till Ormsöför att nedteckna den text som fanns på gravstenarna på gravgården.

Förteckningen kompletterades senare och 1989 framställdes en ritning över gravgården med en indelning i kvarter och med gravnummer.

Gravinventering förklaringar  (pdf)

Gravinventering Ormsö gravgård (pdf)

Klicka här och ladda ner filen till din egen dator>>>  Gravinventering Ormsö gravgård (ods/excel)

Gravar 1945-1989 (pdf)

Klicka här och ladda ner filen till din egen dator>>> Gravar 1945-1989  (ods/excel)

Karta över Ormsö gravgård

Norra delen

Södra delen

Ormsö ortodoxa församling

Namnlistan är skriven av den ortodoxa prästen 1905 och redovisar de personer som gått över till den baptistiska församlingen. Fritt översatt från ryska till svenska.

Familjerna från Kertell på Dagö som kom till Ormsö år 1810 (pdf)

(med familjenamnen som antogs 1834/35) sammanställd av Bosse Nyman

Ny karta över Ormsö med tomtgränser

Maa-amet har en ny karta över Ormsö med hög upplösning , man ser detaljer mycket tydligt och med tomtgränserna utlagda.

”Hitta graven” i Estland.

Gå till https://www.kalmistud.ee/ Man klickar på orten som man söker på, sen får man skriva i namnet eller församlingen. Obs! man får tänka kreativt när det gäller stavningen av namnen. Det finns två sökfunktioner en den avlidnes namn den andra gravgården.