Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Ormsö släktforskare

En sensation! Ett hittills okänt fotografi från 1861 av klagomännen från Ormsö hittades av Jörgen Hedman nu i veckan i den digitala plattformen för kulturarvsmaterial Alvin / Folklivsarkivet i Lund. Och det är det allra äldsta fotografiet av estlandssvenskar vi hittills känner till!
Klagomännen, det var alltså de fem män från Ormsö som begav sig över Östersjön till Stockholm för att klaga hos Sveriges dåvarande kung Karl XV över de övergrepp och egenmäktiga förfarande baron Stackelberg på godset Magnushof utsatte ormsöborna för. Männen var Anders Winkvist, Adam Jerikas, Hans Solros, Johan Renberg/Rönnberg och Lars Lindström.
Det skrevs en hel del i tidningarna runt om i landet om klagomännen och Svenska Arbetaren publicerade en svartvit bild av fotot den 24 augusti 1861 tillsammans med en artikel. Bilden är en gravyr gjord av konstnären Carolina Weidenhayn, en av Sveriges första kvinnliga xylografer.
Lena Weesar

Här samlar vi det som rör släktforskningen om Ormsö

Ormsö Ev. Lutherska St Olai  församlings kyrkobok 1928-1937

Kyrkoboken för Evangeliska Lutherska S:t Olai församling på Ormsö togs med till Sverige i samband med överflyttningen i juli 1944, tillsammans med de andra kyrkoföremålen.

Borrby, Bussby, Bynäs, Diby , Fällarna, Förby, Hosby, Hullo, Håkabackan 
Kärrslätt, Magnushov, Norrby, Nyby, Rumpo, Rälby, Saxby, Sviby, Söderby
Tillägg

Observera att familjer som tillhörde någon annan församling än den Lutherska kan saknas i boken, bl.a.  medlemmar i Baptistförsamlingen i Rälby och Friförsamlingen i Kärrslätt.

Folkräkningen vid årsskiftet 1938/1939

Hela Ormsös befolkning finns listad i folkräkningen från årsskiftet 1938/1939. Folkräkningen finns publicerad på Saaga, Estniska Riksarkivets digitala portal. Länk till folkräkningen finns här.

Byarnas längder börjar på följande sidor: Hullo samhälle 2, Hullo 4, Rumpo 6, Sviby 9, Hosby 18, Söderby 20, Norrby 24, Diby 26, Rälby 29, Borrby 33, Kärrslätt 42, Saxby 48, Förby 52, Bynäs 56, Bussby 57, Magnushov (med Tompo och Kärrby) 58, Fällarna 63, Håkabackan 65. Gårdarna i Nyby-området är redovisade under respektive formell by (Håkabackan, Fällarna, Borrby, Kärrslätt).

Gravinventering på Ormsö
Av Bo Nyman

På 1970-talet kom några ungdomar från universitetet i Tallinn till Ormsöför att nedteckna den text som fanns på gravstenarna på gravgården.

Förteckningen kompletterades senare och 1989 framställdes en ritning över gravgården med en indelning i kvarter och med gravnummer.

Gravinventering förklaringar  (pdf)

Gravinventering Ormsö gravgård (pdf)

Klicka här och ladda ner filen till din egen dator>>>  Gravinventering Ormsö gravgård (ods/excel)

Gravar 1945-1989 (pdf)

Klicka här och ladda ner filen till din egen dator>>> Gravar 1945-1989  (ods/excel)

Karta över Ormsö gravgård

Norra delen

Södra delen

Ormsö ortodoxa församling

Namnlistan är skriven av den ortodoxa prästen 1905 och redovisar de personer som gått över till den baptistiska församlingen. Fritt översatt från ryska till svenska.

Familjerna från Kärrdal på Dagö som kom till Ormsö år 1810

med familjenamnen som antogs 1834/35, sammanställd av Jörgen Hedman

Ny karta över Ormsö med tomtgränser

Maa-amet, Estlands Lantmäteriverk har en ny karta över Ormsö med hög upplösning. Man ser detaljer mycket tydligt och med tomtgränserna utlagda.

“Hitta graven” i Estland.

Gå till https://www.kalmistud.ee/ Man klickar på orten som man söker på, sen får man skriva i namnet eller församlingen. Obs! man får tänka kreativt när det gäller stavningen av namnen. Det finns två sökfunktioner en den avlidnes namn den andra gravgården.