Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Bli medlem

Jag önskar bli medlem i Estlandssvenskarnas kulturförening – Svenska Odlingens Vänner.

Som medlem får du möjlighet söka dina rötter, få kontakt med andra estlands­svenskar, inbjudningar till föreningens aktiviteter som seminarier, kyrkodagen, hem­bygdsdagen, bioaftnar och DNA-caféer. Du får ta del av SOV:s arkiv, som är det enskilt största arkivet med material om estlandssvenskarna. Du får köpa böcker om estlandssvenskarna till medlemspris och du får rabatter hos Tallink Silja. Dessutom ingår vår tidning Kustbon i medlemskapet. Genom ditt medlemskap stöder du föreningens verksamhet, arkivet, utgivningen av Kustbon och föreningens samlingslokal på Wallingatan 34 i Stockholm.

Genom SOV:s hemsida www.estlandssvenskarna.org kan du hålla dig uppdaterad med vilka viktiga händelser och aktiviteter som sker både Sverige och i Estland under året. Du kan prenumerera på SOV:s digitala nyhetsbrev för snabba nyheter och uppdateringar.

Priser:

Medlemskap i SOV inklusive Kustbon 395:-

Familjemedlem på samma adress: 150:-

Endast prenumeration på Kustbon: 420:-​

Ungdomsprenumeration upp till 25 år: 110:-

Flygporto utanför Norden: 160:-

Medlemsavgiften kan betalas in på plusgiro:
35 13 11-6 Estlandssvenskarnas kulturförening SOV
eller Swish 1236692180
Från utlandet: IBAN: SE11 9500 0099 6034 0351 3116
BIC: NDEASESS

När vi fått din betalning skickar vi årets redan utgivna nummer tillsammans med nästa ordinarie nummer!

Se SOV och GDPR >>>