banner_6.jpg
 
 

SOV_logga_2.gif

Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner

Bildades 1909 som en kultur-förening för den svenska minoriteten i Estland. Den hade en omfattande verk-samhet under Estlands självständighetstid (1920 - 1940). Man startade svensk-språkiga folk skolor, en Lantbruks- och hushållsskola samt ett gymnasium. Föreningen förbjöds av den sovjetiska regimen 1940. Huvuddelen av den estlands-svenska befolkningen flydde eller flyttade över till Sverige 1943-44, här nybildades föreningen 1944 och verk-samheten fortsätter alltjämt. Föreningen har idag ca 1200 medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att vara en förbindelselänk mellan Estlands svenskar och deras ättlingar, utgivning av tid-skriften Kustbon, förmedla kunskap om Estlands svenskar och deras historia och historiska kulturella förhållanden samt att med-verka till att kunskaperna om och intresset för de gamla dialekterna och bygde-kulturen bibehålles och främjas.


Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner

Wallingatan 34, 5 tr.

112 24 Stockholm

Tel: +46 8 612 75 99

E-post:

info@estlandssvenskarna.org

Välkommen att bli medlem >>>

Vill du prenumerera på SOVs nyhetsbrev?

Anmäl dig här >>>


Följ Estlandssvenskarna på

find-us-on-facebook.jpg


Kustbon_1_2018.jpg

Kustbon nr 4  2019

Ledaren och innehålls-
förteckningen finns här >>>Estlandssvenskarnas-flyktbok-2.jpg

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. Flyktberättelser och namnförteckning 1940-1945.

Beställ din bok här >>>


usb_minnet.PNG

USB Minnet innehåller:

* Kustbon 1918-1940

* Nya Kustbon april 1935 -dec 1936

* Det enstaka numret från 1943

* Kustbon 1944-2000

* Kustbon från 2001 t.om. 2017

Specialnumret om Birkas folkhögskola nr 1 1971.

* Sovjet-Estland

Utgiven av Estniska kommunistpartiet i Läänemaa

* Liten Almanack 1941

Utgiven av Estniska kommunistpartiet

* Årsbok och Kalender 1943.

Utgiven av Det estlandssvenska Odalvärnet. (Nazitysk organisation bildad av Lienhard.

* Lärarförbundet i Estlands minnesskrift 1918-1928.

* Ronor från 1988 -1996.

* SOV:s första protokollsbok

* SOV:s stadgar 1909

Beställ ditt usb minne här >>>


Aiboland_kansi-2.jpg

På strövtåg i Aiboland.

Reportagebok från nutida
Estlands svenskbygder.

Beställ din bok här >>>


omslaget_poehlboken.jpg

Hans Pöhl -
Estlandssvenskarnas hövding

Beställ din bok här >>>


soendagsskolan-fraan-Hjoerdis-Petersson.jpg

SOVs Bildarkiv nu sökbart på nätet

Genväg till SOVs bildarkiv >>>


Banner-ormsekorv.jpg

Julkorv på "ormsesvis"


Systrarna Österbloms fotoalbum

Del 1. Systrarna Österbloms album med foton från  Ormsö på 1930 talet.

Finns här >>>

Del 2. Den första tiden efter ankomsten till Sverige och träffarna i Spånga.
Finns  här >>>


Tallink.png

Medlemsförmåner

Rabatt på TallinkSilja >>>


Ormsoekyrka.jpg

Hemsidan om Ormsö kyrka är flyttad till SOVs hemsida under SOV/Historik/Svenskbygdens kyrkor/ Ormsö kyrka >>>


Gamla notiser i Nyhetsarkivet finns här >>>


Estlandssvenskarnas kulturförening SOV

Estniska-husets-port-2.JPG

Besöks- och postadress: 

Estlandssvenskarnas kulturförening SOV

Wallingatan 34, 5 trappor

111 24 Stockholm

Besök till lokalen och arkivet kan göras på onsdagar mellan kl. 10.00 - 15.00.

Kontakt: Tel: 08-612 75 99 telefonsvarare
Mailadress: info@estlandssvenskarna.org

Prenumerera på SOVs nyhetsbrev här>>>

​Estlandssvenskarnas kulturförening följer Folkmyndighetens rekommendationer i Sverige för att förhindra Coronavirusets spridning och ställer in möten och samlingar.

Se Folkhälsomyndigheten >>>

SOVs styrelse har tagit fasta på Folkhälsomyndighetens uttalande om att det är större risk för smittspridning av coronaviruset när många människor träffas, att det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus samt att händelser som varar mer än ett par timmar kan öka risken för smittspridning. En del av vår medlemmar är äldre och utgör därför en riskgrupp.

SOV och följande hembygdsföreningar väljer därför att flytta fram årsmötena till senare i vår och avvaktar med att bestämma nytt datum tills smittspridningen har klingat av.

Vänliga hälsningar - i en besvärlig tid!

Lars Rönnberg

Ordförande

Arkivgruppen

Arkivgruppen ställer in öppethållandet i morgon onsdag (18/3), resten av onsdagarna i mars och onsdagarna under april. Hur det blir onsdagen den 6 maj beror på utvecklingen av smittspridningen av Coronaviruset.

Frågor och kontakt med arkivgruppen kan göras på telefon 08 612 75 99 eller till info@estlandssvenskarna.org.

Vänliga hälsningar!

Margareta Hammerman

Arkivgruppen

Nargöföreningen

Nargöföreningen skjuter upp årsmötet den 21 mars och återkommer till medlemmarna med nytt datum så snart det är Ok igen att träffas.

Vänliga hälsningar

Seija Luther Näsholm

Ordförande

DNA- och släktforskar Caféet

DNA-caféet och släktforskarträffen som skulle träffas på söndag ställs in. Nytt datum bestäms så snart omständigheterna tillåter.

Passa på att släktforska när vi nu i princip uppmanas att hålla oss hemma?

Estniska riksarkivet Saaga >>>

Hälsar Monica, Susanne, Lars, Leif

SOV:s årsmöte

SOV:s styrelse har idag beslutat att årsmötet den 29 mars senareläggs till i första hand till i slutet av maj månad.

Vänliga hälsningar!

Lars Rönnberg

Ordförande SOV

Rickul/Nuckö Hembygdsförening

Styrelsen beslutade idag att ställa in årsmötet den 18 april tills vidare.

Se Rickul/ Nuckös hemsida>>>

Rågöföreningen

Årsmötet den 19 april ställs in. Vi avvaktar med nytt datum.

Vänliga hälsningar!

Mats Stahl

Ordförande

Ormsö Hembygdsförening

Årsmöte i Ormsö Hembygdsförening den 26/4 är inställt.

Årsmötesmaterial med kallelse till årsmöte kommer att nå medlemmarna tillsammans med Ormsöbladet de närmaste dagarna, men kallelsen gäller alltså inte.

Vänliga hälsningar!

Claes Hemlin

OrdförandeAnmäl dig till Estlandssvenskarnas DNA-projekt!

Estlandssvenska-projektet.JPG

Estlandssvenskar är en svensktalande språkminoritet som sedan 1200- eller 1300-talet bebott kustområdena och öarna i det som idag är västra och norra Estland. Området, som är känt bland estlandssvenskarna som Aiboland, befolkades av människor från Sverige och Finland från medeltiden och framåt. Mer exakt när människorna kom och varifrån de flyttade är inte helt klarlagt och estlandssvenskarnas DNA-projekt syftar till att utforska detta med hjälp spåren som finns i nutida estlandssvenskars DNA.

Välkommen i projektet är:

- Du som har rak mödernelinje till den estlandssvenska befolkningen, och har testat mödernelinjens mitokondrie-DNA.

- Du som har rak fädernelinje till den estlandssvenska befolkningen, och har testat fädernelinjens Y-DNA.

Du ansöker om att få gå med i projektet genom att klicka på knappen "Join" (uppe till höger på sidan). I textrutan som dyker upp i ansökan, beskriv kort din fäderne- och/eller mödernelinje, om de kommer från det estlandssvenska området.

Man anmäler sig genom länken https://www.familytreedna.com/groups/estonian-swedes-dna/about

Klicka på JOIN rutan uppe till höger och följ anvisningarna. Klicka i de båda prickarna i "Project sharing".

Har du frågor välkommen att kontakta administratörerna via dna@estlandssvenskarna.org


Flyktbåten Triinas historia - den sista organiserade flykttransporten från Tallinn

SOV-Triina-med-flyktingar.jpg

Tidigare i höst höll Thomas Niit ett intressant föredrag om flyktbåten Triinas historia och vad som hände med den efter ankomsten till Breviks brygga den 22 september 1944.

Nu kan alla ni som inte kunde komma till Estniska Huset för att lyssna att här ta del av föredraget här >>>

Du kan också se en kort film (59 sek) från Triinas fulllastade fartyg här >>>


Estlandssvenskarnas kulturförvaltning i Tallinn

Val till Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland genomfördes den 18-20 oktober 2019. I vallängden hade införts uppgifter om 471 väljare. 293 röstberättigade personer deltog i valet vilket betyder att valdeltagandet var 62,2 %. Röstningen pågick i ett valdistrikt med 21 mandat och 26 kandidater.

Till det nya kulturrådet valdes följande (i alfabetisk ordning):

Ants Aaman, Sten Berg, Jonne Berggren, Juta Holst, Ülo Kalm, Kalev Kukk, Marko Kuusik, Mart Laidmets, Ingegerd Lindström, Berit Nuka, Peeter Paemurru, Lars Rönnberg, Elna Siimberg, Valdek Slet, Jana Stahl, Leif Strömfelt, Erik Söderberg, Kai Tennisberg, Christer Vidgren, Benny Vesterby, Lena Weesar.

Kulturraadet-2019.jpg

Fredagen den 22 november sammanträdde det nya Kulturrådet för första gången och valde till Kulturrådets ordförande valdes Ülo Kalm och till vice ordförande Ingegerd Lindström.

Från vänster i bakre raden: Lars Rönnberg, Benny Vesterby, Leif Strömfelt, Ülo Kalm, Kalev Kukk, Valdek Slet

Från vänser i främre raden: Ingegerd Lindström,  Jana Stahl, Juta Holst, Berit Nuka, Elna Siimberg, Lena Weesar.

frilagd-kulturradets_logga-kopiera.png


Margit-Rosen-Norlin-med-Poehlmedaljen-2.JPG Arnold-Lindgren-medPoehlmedaljen.jpg

Margit Rosen Norlin med rötterna på Nargö var en av
tre Pöhlstipendiater 2019.  

 Den andre Pöhlstipendiaten var Arnold Lindgren 

från Rågöarna. Här med Gun pella som mottog

medlajen i hans ställe under Svenskdagen på Ormsö

Den tredje stipendiaten var Oskar Friberg som fick medaljen postum då han tyvärr hann avlida innan medaljen överlämnades. 


Nya-boecker.jpg

Tre nya böcker. Köp dem här >>>


Olofsdagen Ormsö kyrka 800 år

Alla-praester-och-vipar.jpg

Olofsdagens högtidliga högmässa leddes av ärkebiskop Urmas Viilma och biträddes i hömässan av Estlands biskop Tiit Salumäe, Stockholms Estniska församlings präst Tiit Pädam, prosten i Läänemaa, Kaido Saak, Jukka Yrjölä från vänförsamliingen Rekola i Finland och längst ut Ormsö församlingspräst Ants Rajando.

Olofsdagen gästades av Estlands statsminister Jüri Ratas, här stående mellan ärkebiskop Viilma och biskop Salumäe. Till höger om biskopen står Sveriges ambassadör MIkael Eriksson och bredvid honom norska ambassadens andreman, därefter Patrik Göransson präst i S:t MIkaelskyrkan i Tallinn och längst ut kommundirektör Ene Sarapuu och kommunstyrelsens ordförande Ivo Sarapuu.

SOVs gåva till 800 åringen var två stora ljus till golvljusstakarna, Rågöföreningen gav en mässingskandelaber och familjen Hammerman på Norrsmeds gav två mässingsljusstakar i födelsedagsgåva. Nästa år kommer kyrkan igen att uppmärlsammas då är det 30 år sedan återinvigningen den 29 juli 1990.

Svenskdagen 2019

Poehlmedaljen.jpgVid 2019 års Svenskdag firades i år på Ormsö, närmare bestämt på Ormsö Hembygdsgård i Sviby. Under dagen delade Estlandssvenska kulturförvaltningens ordförande Ülo Kalm ut  Pöhlmedaljen ut till tre nya estlandssvenska kulturbärare, Margit Rosen Norlin, Nargö, Arnold Lindgren, Lilla Rågö och postumt till Oskar Friberg.

SOVs ordförande mottog Margit Rosen Norlins medalj då hon var förhindrad att åka till Ormsö och Gun Pella och Jana Stahl tog emot Arnoild Lindgrens som inte heller kunde komma till Ormsö. Oskar Friberg avled i maj, men var redan då utsedd att få utmärkelsen.

Folkdansare-paa-hembygdsgaarden.jpg

Ormsö folkdanslag uppträdde på hembygdsgården under Svenskdagen
Återinvigningen av S:t Maria kapell på Nargö den 19 augusti 2018

DSC_1807.JPG DSC_1818.JPG

Nargö kapell på återinvigningsdagen.

400 gäster var inbjudna och alla fick inte plats i kapellet utan fick se ceremonin på två storbildsskärmar utanför i tältet.

DSC_1811.JPG DSC_1817.JPG

Altaret före invigningen

Några av gästerna

DSC_1821.JPG DSC_1829.JPG

Anne-Ly Reima längst till höger från Estlands Kulturdepartement.

Leif och Susanne Strömfelt från Runö. Framför sitter Ingegerd Lindström från Rickul och Elna Siimberg från Vipall vilka representerade den estlandssvenska Kulturförvaltningen.

DSC_1835-2.JPG DSC_1856.JPG

Kronprinsessan Viktoria anländer till kapellet tillsammans med Prins Daniel och Estlands president Kersti Kaljulaid med make Georgi-René Maksimovski.

Kronprinsessan Viktoria och prins Daniel skriver sina namnteckningar på en stenplatta som sen skall sättas upp i kyrkan.

IMG_4268.JPG IMG_4282.JPG

Kyrkorådets ordförande Toomas Lilienberg överlämnade en bokgåva till kronprinsessparet.
Foto Mattias Reinholdson

Erik Söderberg och Jana Stahl överlämnade den nya boken om Rågöarna. Foto Mattias Reinholdson

DSC_1867.JPG DSC_1861.JPG

Leif Strömfelt överlämnade boken om Runödräkter.

Rågöarna, Ormsö och Runö representerade det gamla svenska prosteriets församlingar.

Kristina Rajando, tillsammans med Kata Varblane och Ene Sarapuu från Ormsö överlämnade boken Ormsö kyrkokrönika.

Svenskdagen firades samtidigt på Nargö

Maria-Gilbert-med-Poehlmedaljen.jpg

Samtidigt med återinvigningen firades Svenskdagen utdelning av Pöhlmedaljen som i år tilldelades Maria Gilbert och Silvi Mickelin, båda med rötterna på Ormsö.

Foto Mattias Reinholdson

Anu-tar-emot-Silvis.jpg

Anu Raagmaa från Aibolands museum tar emot Silvi Mickelins medalj av ordföranden i Estlandssvenska kultrurförvaltningen och Aibolands museums direktör Ülo Kalm.
Foto Mattias Reinholdson

Gaavan-till-kapellet.jpg

Margareta Hammerman från SOV:s styrelse överlämnade en tavla av Erik Schmidt i original och en kopia av Flykten också den av Erik Schmidt, till Nargö kapell. Erik Schmidt var född på Nargö 1925 och flydde i en liten båt till Sverige.

Foto Erik Söderberg

Willand-Rinborg.jpg

Kapellet fick fler gåvor bland annat överlämnades av Willand och Aet Ringborg en liten skulptur i brons förställande ett liten barn som sträcker sig mot himlen. Konstverket heter "Vaka över mig" och är gjord av Magnus Ringborg.


Arnold-Lindgren-med-boken.jpg

Ny bok utkommen!

Rågösvenskarnas 600 år

En historisk överblick i korta drag över Stora och Lilla Rågö från 1300-talet till nutid.

Arnold Lindgren född i Storbyn på Stora Rågö 1931, har samlat öarnas historia med fakta och berättelser i en bok eller snarare ett häfte. Vi får veta att redan 1283 finns öarna omnämnda i brev som Rogoy. År 1345 köpte fem fem svenskar besittningsrätten till Stora Rågö av munkarna i Padise kloster. Vidare hur öarna utsattes under andra världskriget, och sen under sovjetockupationen fram till återkomsten. Vi får en liten inblick i vad som har hänt därefter fram till idag och om framtiden för Stora och Lilla Rågö.

Boken är även utgiven översatt till estniska i en separat version.

Kan beställas här >>>


logotyp-Baltikum_100-2.png

Baltikumdagen 26 maj 11.00-16.00 på Skansen

IMG_3951.JPG

Skansens direktör John Brattmyr inledde Baltikumdagen med att hälsa alla välkomna och berätta om Skansen. Därefter fortsatte välkomsttalen med Margot Wallström, Sveriges utrikesminister; Edgars Rinkēvičs, Lettlands utrikesminister; Linas Linkevičius, Litauens utrikesminister, Sven Mikser, Estlands utrikesminister; och avslutades med Eva-Louise Erlandsson Slorach, Stockholms stads kommunfullmäktiges ordförande. Utrikesministrarna önskade alla de tre baltiska staterna fortsatta självständighet och minst 1000 år till önskade sig  Litauens utrikesminister.

Gåva till Estland, Lettland och Litauen

Margot Wallström presenterade Sveriges gåva till Estland, Lettland och Litauens 100-årsjubileum med 10 miljoner till respektive lands jubileumsfond för ökat utbyte mellan våra länder.

Fonderna ska syfta till att främja ett brett mellanfolkligt utbyte mellan Sverige och våra nära grannländer Estland, Lettland och Litauen, med ett särskilt fokus på främjandet av relationer emellan unga människor. Regeringen har för avsikt att avsätta 30 MSEK (3 bidrag om 10 MSEK vardera) som grundbidrag till fonderna. Regeringen inbjuder dessutom näringsliv, organisationer och enskilda personer i Sverige och Baltikum att bidra till fondernas växande, med målsättningen att skapa varaktiga och dynamiska relationer inom samhällsliv, ekonomi och kultur.

Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/sveriges-gava-till-estland-lettland-och-litauens-100-arsjubileum/

Dagen fortsatte med fantastiska folkdansuppvisningar och körsång

IMG_3966.JPG.IMG_3992.JPG

Swed-Est Song                                                                                              Aibokören       Lyssna här>>>

IMG_3984.JPGIMG_3988.JPG

Dansgruppen Virvel                                                                                    Rågö Danslag

IMG_3996.JPGIMG_3997.JPG

SOVs bokbod                                                                                           Aiboland museums bok- och hantverksbod

IMG_3999.JPG

Kopia av Aibotapeten visades upp


SOV_logga_1.gif

Nu finns också SOV på Facebook >>>


Information ang. bokning av resor med TallinkSilja till Estland!

Till alla medlemmar i SOV och hembygdsföreningarna!

När ni bokar resor med TallinkSilja till Estland i sommar och vill utnyttja medlemsrabatten. Gå till rutan "Företagskund" klicka på den och skriv in den kod ni har fått från er förening i rutan under och rabatten räknas av från priset. OBS att rabatten gäller endast på ordinarie priser och man skall inte ha loggat in som Club One medlem, eftersom man inte får dubbla rabatter. I bland är Club One ett bättre prisalternativ så kolla det först.

Är du medlem i Estlandssvenskarnas kulturförening SOV kan du maila till info@estlandssvenskarna.org för att få koden, övriga hänvisas till respektive hembygdsförening.

rabattanvisning2.jpg   

Kalendariet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i svenskbygden och bland estlandssvenskarna i

Sverige och Estland genom att då och då titta in på SOVs kalendarium >>>

 


© MH 2009 | Wallingatan 34, vån 5, 111 264 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org