Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Västra Kustens Skogsägare (VKS)

VKS upphörde den 31 december 2022

Den 20 november 2022 hölls ett extra årsmöte där mötet beslutade att Västra Kustens Skogsägare ska upphöra den 31 december 2022. Man beslutade att kvarvarande medel skänks till föreningen Svenskbyborna för deras stöd till Gammalsvenskby i Ukraina. Skogsägare hänvisas till Läänemaa Metsaühistu, skogsägarföreningen i Läänemaa som VKS samarbetat med tidigare.