Svenska Odlingens Vänner (SOV)

GDPR

GDPR-information från Estlandssvenskarnas kulturförening SOV

Den 25 maj 2018 trädde EU:s  dataskyddslag, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i Sverige. Denna förordning följer Estlandssvenskarnas kulturförening, vilka innebär att kraven på hur vi som förening hanterar och lagrar personuppgifter meddelas på detta sätt.

Läs mer:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/introduktion-till-dataskyddsforordningen/

Vi vill därför förtydliga att:

Kustbon adressregister består av namn, adress och telefonnummer till den som är medlem i SOV eller prenumererar på Kustbon. Adressen kommer endast att användas för att skicka ut Kustbon till medlemmen eller prenumeranten och vid telefonkontakt om vi t.ex. får tidningen i retur eller vid andra ändringar där telefonkontakt behövs för att nå vederbörande.

E-postadressregistret till SOV:s nyhetsbrev innehåller endast förnamn, efternamn och e-postadressen. Dessa kommer endast att användas för att skicka ut nyhetsbrevet till de som har anmält att de vill ha det.

Vi ser fram emot att få fortsätta ha dig som medlem eller prenumerant på Kustbon och vårt nyhetsbrev och du behöver inte göra någonting.

Vi beställning av böcker måste vi av naturliga skäl registrera vederbörande bokbeställare med e-post adress för att få kontakt och namn, adress för att kunna skicka beställda böcker. Vid årets slut eller när boken/böckerna är betalda raderas kontaktuppgifterna i våra datorer.

Du kan när som helst kontakta oss för att höra efter om och vad vi har registrerat om dig till vår personuppgiftsansvarig som nås på mailadress info@estlandssvenskarna.org