Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Deporterade och mobiliserade 1941

SOV har sammanställt ett häfte med de som vi hittills vet om som blev deporterade den 14 juni  och de som med tvång som blev mobiliserade till Röda armén i juli och  augusti 1941.  De blev förda österut till Sovjet med hemska förhållanden med svält och sjukdomar vilka skördade många liv.

Samtliga artiklar och listor är hämtade från Kustbon nr 3-2009, nr 2-3 2011, nr 1- 2014 och nr 2-2021.

78 personer deporterades, 27 blev fria och återkom, 51 arkebuserades eller dog på annat sätt.

46 unga värnpliktiga män överfördes till Röda armén varav 9 stupade eller dog på annat sätt.  399 unga män mobiliserades under hot varav 241 stupade eller försvann och återkom aldrig till sina väntande familjer och  barn.

Totalt drabbades 513 estlandssvenskar och deras familjer av  Sovjets deportationer och mobiliseringar under åren 1941-1944.

Hämta ditt ex av häftet här: Deporterade och mobiliserade