Svenska Odlingens Vänner (SOV)

SOV:s referensbibliotek

Tage Hammerman vid biblioteksskåpet

SOV har ett referensbibliotek som för snart innehåller över 600 (2024 02 15) böcker, huvudsakligen med anknytning till Estlands svenskbygder och Estlandssvenskarna. Här finns både faktaböcker och skönlitterära böcker, såväl prosa som poesi.
Det finns även en del böcker som rent generellt behandlar Estlands historia, etnologi, språk och samhällsskick. Besökare kan ta del av biblioteket genom att sitta och läsa i stora salen. Medlemmar kan även under två veckor få låna de flesta av böckerna med sig hem.​

Sök bok på författare

Sök på titel i alfabetisk ordning 

Sök på biblioteksnummer 

 

Mementoböckerna

Böckerna är på estniska och engelska. De innehåller förutom listor med namn, födelse och i bästa fall dödsdag. Uppgifterna är insamlade av frivilliga ester. Uppgifterna har man funnit i arkiv, tidningar och från människor som var med i lägren som har berättat.

Samtliga böcker finns nu på nätet att läsa där eller ladda ner i pdf- format och är sökbara på namn, ort osv. : http://www.memento.ee/trukised/memento-raamatud/

Gör så här: Ladda ner boken till din dator, öppna den i Acrobat, gå till Redigera, sök upp Avancerad sökning lite längre ner i rullgardinen och följ anvisningarna.

Memento- organisationen fortsätter insamlingen av uppgifter och saknar man en person som man har information om så kanman maila till dom alla uppgifter och få med rättelserna eller tilläggen då man fortsätter att ge ut böcker efterhand, se volym 8.  Kontaktuppgifter finns på sidan Eesti kommunismiohvrid (Kommunismens offer) 1940-1991  https://www.memoriaal.ee/

Bok 1, 2 och 3: Political Arrests in Estonia 1940-1988 (§58).

Bok 4 och 5: Deportation from Estonia to Russia 1949

Bok 6: Deportation from Estonia to Russia. 1940, June 1941 – 1953.  Total 13,433 names listed

​Bok 7: Deported, arrested and murdered 1940 -1990

Bok 8: Denna bok finns inte på SOV ännu. Numera finns det flera böcker i nr 8 serien och de kan läsas på internet, se internet adressen ovan.

Bok 9 och 10: Estonians in Russian armed forces 1940-45 A-S (Tvångsmobiliserade) fortsättning i bok 11 som ännu inte är utgiven

​34 600 män hann tvångsmobiliseras till Röda armén från Estland före september 1941. 12840 av dessa dog i arbetsläger, ca 3 % blev arresterade och fängslade, 3210 dog under transporten till Ryssland.

Ungefär 100 000 flydde till olika länder i väst, därav närmare 35 000 till Sverige.

​Be att få se böckerna när du besöker SOV på något möte eller i annat ärende. Du kan också komma på en onsdag när arkivgruppen är där mellan 10-14. Böckerna finns det nya biblioteksskåpet.

​Ockupationernas museum – Vabamu  https://www.vabamu.ee/en