Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Aibokören

Aibokören har tagit som sin uppgift att söka upp, teckna ned, vidareutveckla och framföra texter och melodier från Aiboland. Stort fokus ligger på att levandegöra de olika estlandssvenska dialekterna, men sånger på rikssvenska som har och har haft väsentlig betydelse för estlandssvenskarna finns också med i blickfånget. Ambitionen är att inom den ramen samverka med instrumentalister och andra körer med hemvist i Estland såväl som Sverige, och kören har deltagit på flera baltiska hembygdsdagar i Stockholm och i en sång- och dansfestival i Hapsal.

Vi är i nuläget cirka tjugo sångare med anknytning till nästan alla estlandssvenska områden. Vi blir gärna fler! Under hösten 2023 repeterar vi onsdagar i jämna veckor, 18:30-20:00 i Stockholm, med början 20 september under ledning av den fantastiska Helle Rosenborg. Vårt närmaste mål är en liten konsert i samband med SOV:s adventsfirande. Är du intresserad av att vara med och sjunga, eller kanske bara att bidra med förslag på repertoar, så hör av dig till Jan Rönnberg på jan@estlandssvenskarna.org.