Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Om Arkivgruppen

Utskick av Kustbon görs av arkivgruppen på Wallingatan

Arkivgruppens främsta uppgift är dels att samla in föremål, fotografier och alla slags dokument som rör estlandssvenskarnas, dessa katalogiseras och bevaras för eftervärlden dels att vårda befintliga dokument, textilier, föremål och fotografier. I arkivet finns en stor fotosamling insamlade och avfotograferade för eftervälden. Här kan du kanske hitta ditt eller dina släktingars konfirmationskort eller klassfoton. Här finns också foton på hur livet kunde gestalta sig från slutet av 1800-talet till avflyttningen 1944. Se även SOVs digitala arkiv: https://estlandssvensk.topotek.se/ och bildarkivet på http://www.rnhf.se/sovs-bildarkiv/sokmeny-bildarkiv/

​För närvarande består Arkivgruppen av: Sammankallande och representant i SOVs styrelse, Margareta Hammerman Ormsö, Lennart Marks Odensholm, Tage Hammerman Ormsö, Lena Weesar Ormsö, Bo Nyman Ormsö, Monica Ahlström Ormsö, Leif Strömfelt Runö, Anna-Greta Ter Borch Runö, Inger Söderlund Rickul, Gun Pella, Korkis/ Rågöarna.

Ansvarsområden:
Anna-Greta Ter-Borch : har hand om bokförsäljningen och fakturering, co-admin Topoteket
Anna-Greta och Lars Rönnberg: representanter i Baltiska samarbetsgruppen tillika SOV:s kassör och Lars är ordförande.
Leif Strömfelt: Datorer och Internet. Lokalen. Medlemsregistret, månadsrapporter över bokförsäljning och medlemsregistret till SOVs styrelse, administratör i släktdatabasen Våra Anor,
Lennart Marks: Klipparkivet
Lena Weesar: ansvarar för textilsamlingarna, utställningar co-admin Topoteket, medlem i SOVs styrelse
Margareta Hammerman: Allt i allo. Ansvara för föremålssamlingenoch fotoarkivet. Huvud administratör för Topoteket. Sköter hemsidan, nyhetsbrevet, Estniska husets kalender för uthyrning av ”vardagsrummet”. Co-admin för Dna projektet, administratör i släktdatabasen Våra Anor, medlem i SOVs styrelse.
Monica Ahlström: SOV:s referensbibliotek,  administratör i släktdatabasen Våra Anor, Förtecknar och registrerar till Riksarkivet. Admin av FB gruppen Estlandssvenska DNA anor. Ormsöbladets redaktion, Aibokören, Västra Kustens skogsägarförening. VKÜ.
Tage Hammerman: Hjälper till där det behövs
Göte Brunberg: Rickul/Nuckös, Odensholms släktforskning, administratör i släktdatabasen Våra Anor, .
Inger Söderlund: Förtecknar och ordnar där det behövs
Susanne Strömfelt: Förtecknar och ordnar där det behövs, administratör i släktdatabasen Våra Anor,
Mattias Reinholdson: Redaktör för Kustbon. Filmvisningar, föredrag, SOVs styrelse

Vill du vara med och representera din egen ”hemort” och göra en insats för bevarandet av den Estlandssvenska kulturen genom att verka tillsammans med oss andra i arkivgruppen är du välkommen att höra av dig.

E-post till Arkivgruppen: arkivgruppen@estlandssvenskarna.org.