Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Om Arkivgruppen

Utskick av Kustbon görs av arkivgruppen på Wallingatan

SOVs Arkivgrupp har Öppet Hus på onsdagar mellan kl 10.00 – 15.00, med uppehåll under storhelger och sommarmånaderna, då du är välkommen att besöka oss med frågor om de olika estlandssvenska bygderna, om släktforskning i dina estlandssvenska rötter, köpa en bok eller prata bort en stund om estlandssvenskarna och deras, och vår, historia. Eller annat intressant som berör oss estlandssvenskar. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du maila arkivgruppen@estlandssvenskarna.org.

Arkivgruppens främsta uppgift är att samla in och katalogisera föremål, fotografier och alla slags dokument som rör estlandssvenskarna samt att bevara och vårda dessa för eftervärlden. I arkivets omfattande fotosamling finns fotografier av hur livet kunde gestalta sig från slutet av 1800-talet till avflyttningen 1944. Kanske du kan hitta ditt eller dina släktingars konfirmationskort eller klassfoton? Eller andra foton av dina anfäder? Se även SOVs digitala arkiv: https://estlandssvensk.topotek.se/ och bildarkivet på http://www.rnhf.se/sovs-bildarkiv/sokmeny-bildarkiv/

​För närvarande består Arkivgruppen av Monica Ahlström, Ormsö, Lena Weesar, Ormsö, Leif Strömfelt, Runö, Susanne Strömfelt, Runö, Lennart Marks, Odensholm, Inger Söderlund, Rickul, Lis Callenmark, Rickul, Gun Pella, Korkis/ Rågöarna och Christer Svedberg, Rågöarna.

ANSVARSOMRÅDEN:

Monica Ahlström har det övergripande ansvaret och är sammankallande för Arkivgruppen. Hon förtecknar arkiv och bibliotek och är kontaktperson till Riksarkivet, administratör av släktdatabasen Våra Anor, SOVs FB och Estlandssvenska DNA-anor på FB. Monica är adjungerad i SOVs styrelse.

Lena Weesar ansvarar för SOVs Textilsamling, SOVs utställningar och är administratör av Topotek Estlandssvensk, SOVs FB, Instagram och YouTube kanal. Lena är ledamot i SOVs styrelse.

Leif Strömfelt ansvarar för Runömaterial, SOVs medlemsregister, han är SOVs kontaktperson till Eesti maja AB, Estniska huset, och är administratör av släktdatabasen Våra Anor. Leif är suppleant i SOVs styrelse.

Susanne Strömfelt ansvarar för Runömaterial, SOVs klipparkiv och är administratör av släktdatabasen Våra Anor.

Lennart Marks ansvarar för Odensholmsmaterial och SOVs klipparkiv.

Inger Söderlund ansvarar för Rickulmaterial och är administratör av Topotek Estlandssvensk.

Lis Callenmark ansvarar för Rickulmaterial och SOVs ljudupptagningar.

Gun Pella ansvarar för Rågö- och Korkismaterial och SOVs referensbibliotek.

Christer Svedberg ansvarar för Rågömaterial, SOVs släktforskning, it-frågor och lokalbokningar. Han är administratör av släktdatabasen Våra Anor och är ledamot av SOVs styrelse.

Margareta Hammerman, Ormsö, som tidigare var ansvarig för Arkivgruppen, hjälper till som huvudadministratör av Topotek Estlandssvensk, administratör av Estlandssvenska DNA-projektet och med bokförsäljning.

OM DU BESÖKER ARKIVGRUPPEN EN ONSDAG

Om du besöker Arkivgruppen en onsdag kommer du troligtvis också att träffa Anna-Greta Ter Borch och Mattias Reinholdson som sköter kansliet:

Anna-Greta Ter-Borch är SOVs kassör och har hand om bokförsäljning och fakturering. Tillsammans med Lars Rönnberg, SOVs ordförande, är hon representant i Baltiska samarbetsgruppen. Anna-Greta är ledamot i SOVs styrelse.

Mattias Reinholdson är redaktör för Kustbon, han ansvarar för föredrag och filmvisningar och är ledamot i SOVs styrelse.

Vill du vara med och representera din egen ”hemort” och göra en insats för bevarandet av den estlandssvenska kulturen? Det kan du göra genom att verka tillsammans med oss andra i Arkivgruppen.

Välkommen att höra av dig!

E-post till Arkivgruppen: arkivgruppen@estlandssvenskarna.org.