Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kustbon

Kustbons logo

Kustbon utges av Svenska Odlingens Vänner (SOV) och kommer ut med fyra nummer per år. Tidskriften är en viktig  förbindelselänk mellan estlandssvenskarna alltsedan det första numret kom ut år 1918.

I Kustbon publiceras nyheter och reportage från de olika svenskbygderna,   information om olika evenemang och träffar, personliga berättelser och minnen från hembygden varvat med historiska och kulturella artiklar, artiklar om ny forskning, hjälp och råd angående mark- och byggnadsfrågor i Estland och de mycket viktiga familjenotiserna.

Om du vill hålla dig informerad om vad som händer och sker i svenskbygderna ska du prenumerera på Kustbon!

Har du något du vill berätta så hör av dig till Kustbons redaktion
Maila till redaktör Mattias Reinholdsson

Kustbon redaktion
SOVs expedition
Wallingatan 34, 2 tr.
111 24 Stockholm