Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Arkivlistor

Efter hand som arkivgruppen har sorterat och uppdaterat arkivförteckningarna efter flytten till Wallingatan kommer de att läggas ut här.

En stor del av föremålen och textilierna kan ses på Topoteket  Skriv in Textil respektive Föremål i sökrutan.
Här finns förteckningen över samtliga Bygdeföremål

Här finns förteckningen över textilierna, smycken och skor Textilarkivet

Här finns förteckningen över dokumentarkivet. Detta är dock inte helt genomgånget och uppdaterat ännu, men alla titlar finns med.

SOV Arkiv A 2-A 6 med undermappar

SOV Arkiv H 1-5 med undermappar

SOV, VHS, Videofilmer 2

SOV ljudinspelningar från kassett till CD