Estlandssvenskarnas kulturförening

Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kulturbärare 2019

Varje år utser Estlandssvenskarnas kulturförvaltning i Estland Estlandssvenska kulturbärare. Till 2019 års kulturbärare utsågs Margit Rosen Norlin (Nargö) och Arnold Lindgren Lilla Rågö.

 

Tema av Anders Norén