Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Återinvigningen av Nargö kapell