Estlandssvenskarnas kulturförening

Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Återinvigningen av Nargö kapell

Tema av Anders Norén