Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Arkivet

SOV har ett stort arkiv som är tillgängligt för medlemmar, folklivsforskare, studerande och andra forskare som är intresserade av den estlandssvenska kulturen.

Vill du köpa någon av föreningens böcker går det bra att göra det på onsdagar då SOVs Arkivgrupp har Öppet Hus mellan kl 10.00 – 15.00. Läs mer om Arkivgruppen här: Om Arkivguppen.

Vid besök i vår lokal på Wallingatan 34 i Stockholm kan du kan läsa Kustbons alla utgåvor från starten 1918.

Här finns ett bibliotek som innehåller ca 550 böcker. Det är huvudsakligen böcker med anknytning till Estlands svenskbygder och/eller Estlandssvenskar; både faktaböcker och skönlitterära böcker, såväl prosa som poesi. Det finns även en del böcker som rent generellt behandlar Estlands historia, etnologi, språk och samhällsskick.

​Det går bra att ta del av biblioteket, sitta och läsa i stora salen, de flesta böcker kan man få låna med sig hem.

Här finns kassettbandinspelningar, videoinspelningar där estlandssvenskar berättar om sina hembygder på dialekt, videoinspelningar från kyrkodagar, hembygdsdagar och andra högtidliga sammankomster. Filmerna som togs under överflyttningen med ”Juhan” och många fler unika dokument.

Ett stort digitalt fotoarkiv håller på att läggas ut på internet.

Ett omfattande tidningsklipparkiv från 1920-talet till dagens datum håller på att katalogiseras.

​I SOV:s arkiv kan man också släktforska. Här finns de sista kyrkoböckerna i pärmar som man att sitta och forska i, bl. a. från Nuckö, Ormsö, Nargö och Runö församlingar. Dock ej för hemlån. Tid bör bokas i förväg. Boka besök och önskemål vilken eller vilka bygder det gäller så förbereder någon från Arkivgruppen ditt besök.

Vi förutsätter att du är vaccinerad mot Covid-19 och avbokar ditt besök om du känner dig det minsta sjuk.

Bok i god tid till info@estlandssvenskarna.org