Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kustbon nr 2 2020

 

Ordförande har ordet!

Lars Rönnberg Ordförande

”Sommaren som inte blir som andra somrar”. Uttrycket kanske redan känns slitet trots att vi bara befinner oss i midsommartid, men ingen kan undvika att hålla med om att så kommer sommaren 2020 att minnas.

Denna sommar kommer att präglas av att Covid-19-pandemin fortfarande pågår. Vissa restriktioner har lättats men inresa till våra grannländer för oss som bor i Sverige är tills vidare inte möjligt. Min gissning är – tyvärr – att dessa restriktioner inte lättar förrän tidigast under hösten. Det gör att många av oss som brukar åka till våra hus i Estland, besöka släkt och vänner eller bara göra ett besök i Tallinn under sommaren inte kan göra det. Förhoppningsvis finns det möjlighet för ett höstbesök istället. Besöksnäringen är viktig för Estland och ger goda inkomster för landet. Förhoppningsvis kommer finländarna att stå för stor del av dessa inkomster då Estland öppnar upp gränsen mot Finland (och andra länder).

Under förra veckans styrelsemöte för SOV diskuterade vi höstens planering. Vi beslöt tyvärr att ställa in den utställning om båtar och sjöfart vi planerade att ha i Estniska husets utställningslokal under hösten i samband med den planerade hembygdsdagen. Det ligger mycket planering och arbete bakom en sådan utställning och styrelsen var enig om att det var för riskfyllt att fortsätta arbetet med utställningen om vi inte var säkra på att den skulle kunna genomföras under hösten som planerat. Och så ser verkligheten ut. Vi vet inte hur situationen med den pågående pandemin kommer att utveckla sig under hösten. Vilka restriktioner kommer att gälla under hösten? Styrelsen är medveten om att många av våra medlemmar och deras familjer tillhör riskgruppen och deras säkerhet och hälsa vill vi inte på något sätt äventyra. Vi fortsätter dock planeringen av de evenemang som skulle kunna genomföras om restriktionerna lättas. Men vi får alla räkna med att programpunkter kan komma att ställas in. De arrangemang som annonseras i Kustbon kan komma att ställas in eller senareläggas, så jag råder alla att följa den senaste informationen på vår hemsida och i nyhetsbrevet.

I senaste numret av tidningen Estlandssvensk skriver Ingegerd Lindström, ordförande i Rickul-Nuckös hembygdsförening, en fin text om att hon upplevt pandemier tidigare i sitt liv. När de pågår är det en svår tid med isolering och ensamhet, med corona-pandemin framför allt för äldre, men pandemin kommer att gå över och då kommer allt gå tillbaka till normalt igen. Texten avslutas hoppfullt med att vi kommer att klara även denna pandemi, som vi gjort med de tidigare pandemier som drabbat landet.

Så är det. Denna sommar – som inte blir som andra somrar – kommer jag inte att kunna skörda rabarber eller plocka hallon från Pappas hallonbuskar på gården i Rälby på Ormsö. Men detta kommer att gå över. Då kommer allt bli normalt igen och vi kommer att mötas igen!

Styrelsen och jag önskar alla Kustbons läsare en skön sommar! Sköt om er och ta hand om varandra!