Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Anmälan till släktforskargruppen

Här kan du fylla i din närmaste anknytning t.ex mor eller far, mormor, farmor etc
Här kan du skriva de namn du släktforskar på
Här kan du fylla vem i familjen som testat sig tex en äldre anhörig, vilket test som är taget och hos vilket företag testet är gjort.
Här kan du lämna ytterligare meddelande. Om du inte är medlem kan du skriva vilken förening du vill bli medlem i så blir du kontaktad av dem.