Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Styrelsen

Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV),  802000-8051

SOV:s årsmöte hölls den 26 mars 2022 i föreningens lokal i Estniska Huset Wallingatan 34 i Stockholm. 

Vid de årsmötet omvaldes enhälligt Lars Rönnberg till ordförande och de övriga avgående ledamöterna omvaldes. Fyllnadsval av Christer Svedberg efter Margareta Hammerman som avsagt sin plats ett år i förtid. Johan Evert hade avsagt sig omval och till ny ledamot valdes Claes Hemlin.

​Styrelsen 2022-2023:

Ordförande
Lars Rönnberg, Ormsö, (2023)
lars.ronnberg@estlandssvenskarna.org

Vice ordförande
Claes Hemlin, Ormsö (2024)
claes@estlandssvenskarna.org

​Sekreterare
Christopher Thiele, Ormsö (2024)
christopher@estlandssvenskarna.org

Kassör
Anna-Greta Ter-Borch, Runö, (2024)
anna-greta@estlandssvenskarna.org

​Övriga ledamöter:
Lena Weesar, Ormsö, (2023)
lena@estlandssvenskarna.org

Christer Svedberg, Rågöarna (2023)
christer@estlandssvenskarna.org

Mattias Reinholdson, Nargö/Tallinn/Pärnau, (2024)
mattias@estlandssvenskarna.org

Suppleanter:
1) ​Nils Sjölund, Lilla Rågö och Korkis, (2023)
nils@estlandssvenskarna.org

2) ​Leif Strömfelt, Runö, (2023)
leif.stromfelt@estlandssvenskarna.org

Revisorer:
Revisor Gunilla Törnblom, Ormsö, (2023)
Revisor  Sonja Gräns, Ormsö, (2023)
Revisorssuppleant, John-Evert Hamberg, Ormsö (2023)

Valberedning
Sammankallande: Susanne Strömfelt, Runö, (2023)
Kristian Gambo, Ormsö, (2023)

Hedersmedlemmar
Sven Svärd (2001), Ormsö
Göte Brunberg (2018), Rickul
Bo Nyman (2018), Ormsö
Margit Rosen Norlin (2019), Nargö
Arnold Lindgren (2020)

Hedersmedlemmar i SONG (1998) som nu är hedersmedlemmar i SOV:
Einar Hamberg, Rickul

Föreningens besöks- och postadress:
Kansliet är öppet onsdagar mellan kl. 10-15
Estniska Huset
Wallingatan 34, vån 5
111 24 STOCKHOLM
Tel. +46 (0)72 454 67 14

E-post: info@estlandssvenskarna.org

Bokningskalender för vån 5 i Estniska Huset