Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Styrelsen

SOVs styrelse

SOVs årsmöte hölls den 23 maj 2020 i Estniska Huset vån 5 och digitalt.

Vid de årsmötet omvaldes enhälligt Lars Rönnberg till ordförande och de övriga avgående ledamöterna omvaldes förutom Eva Lorentz som avsagt sig omval.

​Styrelsen 2020:

Lars Rönnberg, Ormsö, (2021)
Ordförande
lars.ronnberg@estlandssvenskarna.org

Vice ordförande
​John – Evert Hamberg, Ormsö, (2022)
john-evert.hamberg@estlandssvenskarna.org

Sekreterare
Mattias Reinholdson, Nargö/Tallinn/Pärnau, (2021)
mattias@estlandssvenskarna.org

Kassör
Anna-Greta Ter-Borch, Runö, (2022)
anna-greta@estlandssvenskarna.org

​Övriga ledamöter:
Lena Weesar, Ormsö, (2021)
lena@estlandssvenskarna.org

​Margareta Hammerman, Ormsö, (2021)
margareta@estlandssvenskarna.org

Ledamot vakant

Suppleanter:
​Nils Sjölund, Lilla Rågö och Korkis, (2021)
nils@estlandssvenskarna.org

​Leif Strömfelt, Runö, (2021)
leif.stromfelt@estlandssvenskarna.org

Revisorer:
Revisor Gunilla Törnblom, Ormsö, (2021)
Revisor  Sonja Gräns, Ormsö, (2021)
Revisorssuppleant, Göte Brunberg, Rickul (2021)

Valberedning
Sammankallande: Susanne Strömfelt, Runö, (2021)
Annika Nylander, Hapsal, (2021)
Kristian Gambo, Ormsö, (2021)

Hedersledamöter
Sven Svärd (2001), Ormsö
Göte Brunberg (2018), Rickul
Bo Nyman (2018), Ormsö
Margit Rosen Norlin (2019), Nargö
Arnold Lindgren (2020)

Hedersmedlemmar i SONG (1998) som nu är hedersmedlemmar i SOV:
Einar Hamberg, Rickul

Föreningens besöks- och postadress:
Kansliet är öppet onsdagar mellan kl. 10-15
Estniska Huset
Wallingatan 34, vån 5
111 24 STOCKHOLM
Tel. 08-612 75 99

E-post: info@estlandssvenskarna.org