Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Topoteket

Klicka på bilden så kommer du till Topotek Estlandssvenskarna:

Sedan 2018 ingår SOV i ett EU projekt som heter Topoteket. Nu  lägger vi in alla de foton som har kommit in till SOV:s arkiv efter att bildarkivet på Rickul/Nuckö Hembygdsförenings hemsida upprättades och så småningom kommer alla foton att finnas på Topoteket.

Även till fotona som läggs upp på Topoteket fattas det uppgifter som arkivgruppen gärna vill ha hjälp med att identifiera. ​När det gäller Topoteket kan man skicka meddelande direkt från sidan som visar fotot och då får administratören även med fotots id nummer. ​

Respektera upphovsrätt och copyright

Om du som privatperson och är medlem i SOV eller i någon av de estlandssvenska hembygdsföreningarna och vill ha en kopia av ett foto, kan du beställa det via fotots sida på Topoteket i rutan “Svar”,  t.ex. om du gör en privat släktbok att dela med familjen och släkten. Uppge då att fotot kommer från  “Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV:s fotoarkiv”.

Det är inte tillåtet att använda fotona utan tillstånd från  Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV  i kommersiellt syfte t.ex. i tryckta publikationer eller digitala media och som avses att säljas.
Kontakta Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV via kontaktsidan för att få ett sådant tillstånd.

Riktlinjer för SOV:s Topotek och Fotoarkiv, Estlandssvenskarnas kulturförening SOV i Sverige

För att få digitala kopior av fotografierna tar man kontakt med SOV / SOV:s Arkivgrupp som sedan mailar över de önskade kopiorna. e-post: arkivgruppen@estlandssvenskarna.org

Det går också bra att använda kontaktsidan https://estlandssvenskarna.org/kontakta-oss/

Vi d beställning av uppge syftet med beställningen samt  uppge fotots id/arkivnummer och antal.

Följande gäller:

  1. Medlemmar i Estlandssvenskarna SOV och de estlandssvenska hembygdsföreningarna: ingen avgift för digitala kopior för privat syfte.
  2. Icke medlemmar: betalar en avgift, 150 kr styck, för digitala kopior för privat syfte.
  1. För att använda fotografier i kommersiellt syfte (trycksak, bok etc för försäljning) tas en avgift, 400 kr styck.
  1. Källhänvisning – SOV:s Fotoarkiv ska anges vid fotot samt referens med korrekt namn i källhänvisningen som är:
    Estlandssvenskarnas kulturförening SOV, Sverige

 

Undantag

Foton som ska användas i skoluppsatser (grund- och gymnasieskola) samt i akademiska uppsatser (universitet/högskola) och som ej är tänkta för vidare publicering alt i kommersiellt syfte/ försäljning är kostnadsfria under förutsättning att föreningen får ett ex av nämnda uppsats.

Stockholm 2021 04 12
Estlandssvenskarnas kulturförening SOV i Sverige
www.estlandssvenskarna.org

Riktlinjer för utskrift>>>