Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Minnesaffischer

Till minne av de som aldrig återkom

Bakgrund

För att hedra minnet av offren för sovjetmaktens deportationer, godtyckliga arkebuseringar, mord på oskyldiga, de unga män och familjefäder som genom tvång mobiliserades till Röda armén 1941 gav SOV ut ett häfte med information och namnlistor inför minnesåret 2021.

Ett ansikte åt  de försvunna

Efter att släktdatabasen Våra Anor lanserats i december samma år och offrens namn kopplats samman med släktträden och fotosamlingarna föddes idén i Släktforskargruppen att göra en utställning som ger de saknade estlandssvenskarna både ett namn och ett ansikte. I juni 2022 trycktes en affisch-serie i tre delar med de namn och foton som fanns tillhanda tillsammans med en karta som visar lägren och platserna där många slutade sina dagar.

Utställda i Sverige och Estland

Affischkopior kommer finnas hos SOV på Wallingatan för att kunna tas med på diverse evenemang. Kopior kommer även att finnas i Estland på Runö, Ormsö (hembygdsgården), Vippal, Roslep (kapellet), Birkas (hembygdsgården), Aibolands museum, Stora Rågö (kapellet), Sankt Mikaelskyrkan i Tallinn, Nargö (kapellet) och Viimsi (Museum of coastal folk).

Släktforskargruppens arbete med att identifiera försvunna estlandssvenskar och sökandet efter fotografier fortsätter alltjämt.

Stockholm, juli 2022

Christopher Thiele & Margareta Hammerman