Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Berättelsen om Triina

Från Triinas däck den 21-22 september 1944

Flyktbåten Triinas historia – den sista organiserade flykttransporten från Tallinn

 

Tidigare i höst höll Thomas Niit ett intressant föredrag om flyktbåten Triinas historia och vad som hände med den efter ankomsten till Breviks brygga den 22 september 1944.

Nu kan alla ni som inte kunde komma till Estniska Huset för att lyssna den 14 november och lyssna på föredraget kan ta del av föredraget på svenska, in english eller eesti keel.

Du kan också se en kort film (59 sek) från Triinas fullastade fartyg här >>>