Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Hembygdsföreningarna

När det åter blev möjligt att återvända till Estland och att återfå sin mark och annan egendom, organiserade sig Estlandssvenskarna i hembygdsföreningar för att kunna hanterade gemensamma lokala intressen när det gällde markåterlämning och andra därtill hörande frågor.

I början på 1990-talet bildades de flesta hembygdsföreningarna utom för Runöbornas förening som bildades redan 1962. SOV har ett nära samarbete med de olika hembygdsföreningarna och de flesta bygderna är representerade i SOV:s styrelse.

Föreningen Svenskbyborna

Nargöföreningen

Odensholm

Rickul/Nuckö Hembygdsförening

Ormsö Hembygdsförening med lokalföreningen VKÜ (Vormsi Kodukandu Ühing)

Runöföreningen

Rågöföreningen

Närstående föreningar:

Den Estlandssvenska kulturförvaltningen

Svenska Kyrkan i Tallinn

Västra Kustens Skogsägare