Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Estlandssvenska organisationer

När det åter blev möjligt att återvända till Estland och att återfå sin mark och annan egendom, organiserade sig estlandssvenskarna i hembygdsföreningar för att kunna hantera gemensamma lokala intressen och andra frågor när det gällde markåterlämningen.

I början på 1990-talet bildades de flesta hembygdsföreningarna med undantag av  Runöbornas förening som bildades redan 1962.

SOV har ett nära samarbete med de olika hembygdsföreningarna och de flesta bygderna är representerade i SOV:s styrelse.

Föreningen Svenskbyborna

Nargöföreningen

Odensholms byalag

Rickul/Nuckö Hembygdsförening

Ormsö Hembygdsförening med lokalföreningen VKÜ (Vormsi Kodukandi Ühing)

Runöföreningen

Rågöföreningen

Närstående organisationer

Estlandssvenskarnas kulturförvaltning

Svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn

Västra Kustens Skogsägare