Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kustbon Nr 4 2020

Ordförande har ordet!

Lars Rönnberg Ordförande

Året var 1992. Storbritanniens drottning Elizabeth firade 40 år på tronen, den dittills längsta regentperioden för en brittisk monark under 1900-talet. Men jubileet överskuggades av att äktenskapet för två av drottningens barn kraschade under året – och det privata blev mycket offentlig på ett sätt som ingen skulle vilja vara med om. Den kungliga familjens roll i det brittiska samhället ifrågasattes. Som om detta inte var nog så skadades ett av de kungliga slotten, Windsor castle, av en förödande brand. När drottningen några dagar efter branden höll ett middagstal till Londons borgerskap beskrev hon året som ”annus horribilis”
– ett hemskt år.

När vi nu ser tillbaka på 2020 är det knappast någon överdrift att kalla även detta år för ett ”annus horribilis”. När vi skålade in året var det få som visste eller förstod hur året skulle utveckla sig. Nu när året nästan är slut vet vi hur det blev. All verksamhet som innebär att människor träffas, umgås och roar sig har gått på sparlåga. En låga som blivit allt svagare ju längre in på året vi kommit. Restauranger, caféer, teatrar, biografer och alla andra verksamheter där människor träffas har sett att besökarna, kunderna, gästerna mer eller mindre försvunnit.

Även föreningarna har drabbats av pandemin. På grund av myndigheternas rekommendationer – och även föreningarnas egna kloka beslut – så har många föreningar ställt in all verksamhet som betyder att vi träffas fysiskt. Så även Estlandssvenskarnas kulturförening. Årsmötet och styrelsens möten har genomförts som webmöten, Arkivgruppen arbetar hemifrån och planerade föreläsningar har flyttats framåt i tiden tills vi kan fysiskt mötas igen.

Men vi har inte tryckt in pausknappen helt för föreningens verksamhet! Kustbon har kommit ut under året, som om ingenting hänt. Vi vet att Kustbon är mycket viktig för många för att hålla koll på vad som händer och hålla kontakt med andra estlandssvenskar. Vi har börjat använda nätet för att nå ut på nya sätt. Topoteket med en fantastisk bildsamling presenterades via nätet under november. På Facebook finns nu ”SOVs Julquiz & Jultips”. En rolig och kunskapsfylld nedräkning till julen, ett nytt sätt att hålla kontakt med våra medlemmar och andra intresserade – och förhoppningsvis locka nya medlemmar till föreningen.

Allt var dock inte hemskt under året. Många av planerade aktiviteter ställdes in men 30-årsjubileet av Ormsö kyrkas återinvigning hölls på Olofsdagen i närvaro av Estlands president men tyvärr utan Ormsösvenskarna. Arbetet med Aibotapeten del 2 har fortsatt under hela året och Kulturbrodösernas insatser visades upp i Eskilstuna under hösten.

Nu är det dags att se framåt. Mot julen, som kanske inte blir som jular brukar vara, men framför allt mot nästa år då vi hoppas att vaccineringar och andra åtgärder till slut sätter punkt för denna pandemi så att vi på något sätt kan återgå till en normal tillvaro!

Håll ut! Håll avstånd! Håll er friska! Snart möts vi igen!

God Jul, Gott Slut och ett riktigt Gott Nytt År!
Lars Rönnberg
Ordförande