Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Våra anor-Estlandssvenskarnas släktdatabas

Efter nästan ett år av intensivt forskningsarbete lanseras den estlandssvenska släktdatabasen den 4 december 2021

Våra Anor innehåller information rörande mer än 55 000 personer från 1700-talet och framåt, mer än 6 000 personbilder, registerkort med fotografi, privata bilder och foton från Estniska Riksarkivets passregister 1930–1939. Andra media är fotografier av gravstenar, minnesmärken, gårdar, bomärken, gravkartor, artiklar och berättelser.

Genealogiska data baseras i huvudsak på källdata från det estniska och det svenska riksarkivet, men där detta har saknats, kompletterats från andra källor, till exempel personer eller annan funnen dokumentation.

För att ytterligare öka kvaliteten, ges användare möjlighet att föreslå komplettering eller förändring av information för en individ eller familj. Detta kan därefter källgranskas och uppdateras.

Våra Anor kommer finnas tillgänglig för medlemmar i SOV eller någon hembygdsförening knuten till det estlandssvenska kulturområdet. Som inloggad har en användare tillgång till sökning av person, familj samt antavlor, ättling-tavlor, släktdiagram och andra funktioner.

Gruppen fick tillgång till genealogiskt material från de estlandssvenska bygderna, i flera fall komplett, sammanställt under många år av enskilda släktforskare.

 • Göte Brunbergs databas innehållande ca 30 000 personer från Rickul/Nuckö och Odensholm som han ställde till förfogande.
 • Bo Nyman har gett SOV tillgång till sin Gedcom-fil innehållande 17 000 personer med Ormsöanor.
 • Bertil Björk hade dokumenterat Runö, detta material har Leif och Susanne Strömfelt tillgång till.
 • Thomas Malmström har tillgång till Erich Schmidts dokumentation över personer på Nargö.
 • Jörgen Hedman har dokumenterat estlandssvenska bosättningarna på Dagö mm.
 • Arnold Lindgrens material om Rågöarna.
 • Registerkort, ankomstlistor och övrig dokumentation finns i SOV:s arkiv.

Efter en analys av materialet insåg gruppen att det var möjligt att skapa en unik, sökbar estlandssvensk släktdatabas för intresserade medlemmar i SOV och de anslutna hembygdsföreningarna.

All information om nu levande personer är borttagen. Individens plats i släktträdet bibehålls men ingen information finns om personen.

I dagsläget har vi beslutat att publicera följande bygder:

 • Rickul/Nuckö, Ormsö och Rågöarna
 • Nargö, Runö, Vippal/Korkis och Reval (Tallinn) – kompletteras fortlöpande.
 • Bönderna i Kärrdal på Dagö.
 • Vippal/Korkis

Kommande:

 • Viss komplettering av Vippal, Korkis & Kärrdal.
 • Dagösvenskarna i Röicks socken på Dagö och länken till Gammalsvenskby.
 • Estlandssvenskar bosatta i Reval & Hapsal.
 • De s k rymlingarna som kom till bland annat Sverige under 1800-talet

Estlandssvenskarnas kulturförening SOV:s släktforskargrupp startades januari 2021.

Släktforskargruppens administratörer består av personer med erfarenhet och intresse av släktforskning och kännedom om de estlandssvenska bygderna såsom:

Monica Ahlström, Margareta Hammerman, Jörgen Hedman, Helena Lindhe, Thomas Malmström, Susanne och Leif Strömfelt, Christer Svedberg, Bert-Ola Söderlund och Christopher Thiele. Göte Brunberg som tidigare ingick i gruppen avled i juli 2022.

Våra anor https://anor.estlandssvenskarna.org

En presentation från lanseringen läggs upp på YouTube-kanalen ”Estlandssvenskarna SOV”.

För att anmäla sig till släktforskargruppen och få tillgång till släktdatabasen Våra Anor krävs att man är medlem i Estlandssvenskarnas kulturförening SOV eller i någon av de andra estlandssvenska föreningarna. Fyll i formuläret på SOV:s hemsida>>>  sen Anmälan till släktforskargruppen

Om du inte är medlem men vill bli, kan du ansöka till SOV https://estlandssvenskarna.org/bli-medlem/ eller kontakta någon av de andra föreningarna. När du betalat medlemsavgiften skicka ett mail till anor@estlandssvenskarna.org att du betalat så får du inloggningsuppgifterna.