Svenska Odlingens Vänner (SOV)

SOV idag

Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Föreningens främsta uppgift är att vara en förbindelselänk mellan Estlands svenskar och deras ättlingar, utgivning av tidskriften Kustbon, förmedla kunskap om Estlands svenskar och deras historia och historiska kulturella förhållanden samt att medverka till att kunskaperna om och intresset för de gamla dialekterna och bygdekulturen bibehålles och främjas.

Hedersmedlemmar
Sven Svärd (2001), Ormsö
Göte Brunberg (2018), Rickul
Bo Nyman (2018), Ormsö
Margit Rosen Norlin (2019), Nargö
Arnold Lindgren (2020)

Hedersmedlemmar i SONG (1998) som nu är hedersmedlemmar i SOV:
Einar Hamberg, Rickul

Föreningens besöks- och postadress:
Kansliet är öppet onsdagar mellan kl. 10-15
Estniska Huset
Wallingatan 34, vån 5
111 24 STOCKHOLM
Tel. +46 (0)72 454 67 14

E-post: info@estlandssvenskarna.org