Svenska Odlingens Vänner (SOV)

“Ur Arkivet” – textilutställning 2019

Runö och Rickul

Utställning ”Ur Arkivet” den 16 september – 9 oktober, Estniska husets galleri

Dräkter, föremål och fotografier ur SOVs Arkiv från de olika fd svenskbygderna i Estland visades i Estniska husets utställningslokal i samband med höstmötet. Tack vare den uppskattning utställningen fick, både bland estlandssvenskar och andra besökare, förlängdes den med nära 2 veckor. Mellan 200 – 300 personer besökte utställningen och flera visningar gjordes av Lena Weesar och Margareta Hammerman, som berättade om Ormsödräkten och föremålen från Ormsö, Gun Pella berättade om Rågöarna och Rågödräkten, Anna-Greta Ter-Borch om Runö och Runödräkten och Inger Blomberg Söderlund om Rickuldräkten. Lena Weesar och Margareta Hammerman, som också ordnat vernissagen, hade curerat och hängt utställningen med hjälp av Tage Hammerman och Majre Reinans, Estniska Kultursamfundet.