Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Leader Gute-projektet

Inom ramen för projektet ”Från ai till oi – estlandssvenskarna på Gotland” har de estlandssvenskar som kom till Gotland under 1920-, 30- och 40-talen dokumenterats. För de som är gravsatta på Gotland pågår sedan 2021 en gravinventering. SOV har fått ett projektanslag beviljat av Leader Gute för att under perioden 15 mars till 15 september 2022 dokumentera och publicera resultaten av gravinventeringen och de gravsattas historia.

De ca 200 på Gotland gravsatta estlandssvenskarna finns spridda på 50 kyrkogårdar över ön. Inom ramen för Leader Gute-projektet kommer en för Gotland gemensam informationsbroschyr tas fram och i tillägg till det skapas qr-skyltar unika för respektive kyrkogård där besökare via en länk till släktdatabasen Våra Anor kan hitta mer information om de gravsatta i den socken de befinner sig i.

Vid behov kan projektet bekosta renovering, riktning eller resning av stenar som annars riskerar att tas bort.

Leader-projektet drivs av Christopher Thiele (projektledare), Monica Ahlström och Eva Österlin, men involverar långt fler både inom SOV och externt.

Kontakt Christopher Thiele: christopher@estlandssvenskarna.org

Gotlands socknar

Klicka på kartan för större bild