Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kustbon nr 1 2020

Ordförande har ordet!

Lars Rönnberg Ordförande

Senvintern och våren 2020 dominerades av och kommer att alltid vara förknippad med – pandemin Covid-19. Hela vårt samhälle har på olika sätt påverkats. I Estland och Sverige har myndigheterna på olika sätt försökt hantera effekterna av pandemin i våra länder. Men denna text ska inte bara handla om pandemin, Mson skriver på annan plats i Kustbon om pandemins påverkan på våra länder.

Men det går inte att undvika att i denna stund skriva om hur även föreningslivet -och Estlandssvenskamas kultur­ förening – påverkats av pandemin. Årsmötet som var ut­ lyst till 29 mars har flyttats fram i slutet av maj och vi hoppas att det går att genomföra årsmötet då. Arkivgruppen var tidigt ute och ställde in gruppens möten på onsdagarna fram till det ordinarie sommaruppehållet. Även hembygdsföreningarna har senarelagt sina årsmöten. Vi gör detta för att följa myndigheternas bestämmelser och rekommendationer för att minimera smittorisken för föreningarnas medlemmar och funktionärer.

Jag är den första att beklaga alla inställda möten våren. Men det är ingenting vi kan göra något åt. De flesta föreningarna går på sparlåga i dessa tider. Men SOV:s styrelse fortsätter sitt arbete, om än i andra former än fysiska möten i vår lokal på Wallingatan. Vi arbetar med planeringen av höstens verksamhet som vi hoppas ska kunna genomföras helt enligt planerna. Den mycket uppskattade utställningen hösten 2019 i Estniska husets utställningslokal kommer att få en ny uppföljare under denna höst. Flera föreläsningar och andra aktiviteter planerar vi också för hösten. Flera av dessa aktiviteter finns med i kalendariet här i Kustbon. Vi försöker att ta igen uppehållet under våren med fler programpunkter än vanligt. Vi vet att våra aktiviteter uppskattas av estlandssvenskarna eftersom det ger tillfälle att möta andra estlandssvenskar.

Vi förstår estlandssvenskarna har saknat dessa möten under våren 2020, så föreningens verksamhet fortsätter, som tillvaron omkring oss, men på ett annat sätt. Vi får anpassa oss till realiteterna och till vidare arbeta med föreningen i enlighet med de regler och rekommendationer som styr vår tillvara för tillfället. Men snart möts vi igen!

Innehållsförteckning

Rec: Kyrkoherde Ernst Gordons tjänstgöring på Runö           sid 3
Enda fotografiet av Runös rejare togs av Ernst Gordon         sid 5
Nathan Söderblom övertalade präster att jobba i Estland   sid 6
Rec: Historiska handlingar rörande Dagösvenskarna             sid 7
Rec: Texter på hjulkors från 1500-1800-talen                            sid 9
Rec: Bernhard Schmidts kvarlåtenskap av K Rosen                sid 12
Rec: Utställningen Den stora flykten till väst 1944                 sid 13
Rec: Ny fast utställning i Sjöfartsmuseet i Tallinn                     sid 14
Rec: Eldtornen. På besök på Finskavikens fyröar                     sid 15
Rec: Swedes in Canada. Invisible immigrants                              sid 16
Andreas Norlen på talmansrunda i Estland                                  sid 17
Historieprofessor Torkel Jansson hyllas i minnesbok            sid 18
Rec: Svenskbybornas ödesår 1939-45 av J Hedman              sid 20
Estlandssvenskarna berör idag av Elisabeth Hedfors            sid 22
Inga nya dateringar av Mariastatyerna från Runö                   sid 23
Förhistoriska kontakter över Östersjön av J Lindström       sid 24
Handlar Ingvar Vittfarnes saga om en Estlandsresa?             sid 25
Corona-stilla på Ormsö av Linnea och Rolf Gillwik                  sid 30
SOV:s första DNA-café                                                                             sid 31
Gediget sommarprogram på Runö av Leif StrömfeIt              sid 31
Coronan fick allt att ställas in                                                               sid 40

Fasta inslag

Kalendariet                                                                                                       sid 6
Pressgrannar (bland annat om en förvånad minister)           sid 30
Familjenyheterna                                                                                sid 32-39
Till vila: Bröderna Manfred och Hjalmar Stenberg                  sid 34
Till vila: Albert Vesterby med många uppdrag i SOV.             sid 36
Till vila: Sven Söderblom: Doldis bland Ormsöborna             sid 37
Till vila: Johannes Häggblom träffade sina småbröder         sid 38