Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kalendariet

P.g.a. Covid 19 pandemin är inga fysiska mötesaktiviteter inplanerade för närvarande.

Digitalt släktforskarmöte för medlemmar lördagen den 23 januari kl 14-15 
Anmälan görs här: Välkommen till digitalt släktforskarmöte!

Lördagen den 27 mars håller SOV årsmöte

Vi inväntar Folkhälsomyndighetens riktlinjer för sammankomster hur vi kommer att genomföra årsmötet den 27 mars 2021.

Om det inte går att genomföra fysiskt möte kommer det att  genomföras digitalt med  Zoom. Anmälantill årsmötet kommer att skickas ut i god tid före mötet via våra sociala medier, Facebook och Instagram och Nyhetsbrevet.