Estlandssvenskarnas kulturförening

Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kalendariet

Nytt datum, flyttat till Lördagen den 23 maj SOV:s årsmöte 2020
Estniska Huset, Wallingatan 34, Stockholm
Tid: 13-15.00 Årsmötesförhandlingar 
Kaffe
Avslutning

INSTÄLLT! Lördagen den 18 april RNHF årsmöte på Erstagatan 1 K i Stockholm.

INSTÄLLT! Söndagen 19 april Rågöföreningens årsmöte 

INSTÄLLT! Söndagen  den 26 april Västra Kustens Skogsägares årsmöte kl 11-14 i SOV:s lokaler på Wallingatan 34 vån 5 i Stockholm.

INSTÄLLT! Söndagen den 26 april Ormsö Hembygdsförenings årsmöte kl. 14.00 på Wallingatan vån 1.

Avvaktar myndigheternas rekommendationer. Lördagen den 2 maj Runöbornas förenings årsmöte den 2 maj kl 13  i SOV:s lokaler på Wallingatan 34 vån 5 i Stockholm.

INSTÄLLT! Vårtalkot den 16-19 maj på Ormsö hembygdsgård är inställd tills vidare.

Lördagen den 27 juni
INSTÄLLT! Estlandssvenskarnas Sångarfest i juni i Hapsal

4-10 juli Rickul/Nuckö hbf hemvändarvecka. Inställd!

Söndagen den 12 juli
Rågö östämma på Lilla Rågö.

Söndagen den 19 juli
Mässa och minnesgudstjänst på Nargö.

Onsdagen den 29 juli
30 år sedan S:t Olofskyrkan på Ormsö återinvigdes.
Minnesgudstjänst i kyrkan, därefter kaffe vid Hembygdsgården i Sviby.

Lördagen den 1 augusti 

Svenskbybornas gudstjänst i Roma kyrka sänds i år på Facebook.

Marknad i Gamla hamnen vid Aibolands museum i Hapsal.

Lördagen den 8 augusti 
Minnesgudstjänst i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn 800 år efter slaget vid Leal.

Söndagen den 16 augusti
Mässa och klockinvigning på Nargö

1/8 – 27/9 
Svenskbymuseet har öppet söndagar 13-16.

Lördagen den 29 augusti
Museinatt i Estland. Aibolands museum och hembygdsmuseet på Ormsö har öppet.

Tisdagen den 1 september
Sofia Hoas och Annica Grönhagen berättar om svenskbybornas sångtraditioner i Viklau kyrka kl, 19.00

Lördagen den 5 september
Baltikumdagen firas i Sollentuna Hersby Hembygdsgård. Definitivt besked om detta genomförs tas den 19 augusti.
Huvudarrangör i år är Lettiska föreningen.
Program kommer längre fram.

Lördagen den 19 september
Föredrag om L J Österblom och av Lars Carlsson, som även presenterar sin bok ”Kallad och Avsatt”. Omvärdering av Lars Johan Österblom och missionen på estländska Ormsö (1873–1887). Definitivt besked om detta genomförs tas den 19 augusti.

Samarrangemang med Ormsö hembygdsförening.

Plats: Wallingatan 34 i restaurang Ester, vån 1.
Dörrarna öppnas kl. 12.00
Tid kl. 13.00-16.00

19-20 september
Etnomarknad på Rådhusplatsen i Tallinn

Lördagen den 24 oktober
Svenskbybornas årsmöte och höstträff, flyttat från den 1 augusti.

 

 

 

 

Tema av Anders Norén