Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kalendariet

Lördagen den 19 september
Föredraget ställs in i höst och flyttas till våren!
Föredrag om L J Österblom och av Lars Carlsson, som även presenterar sin bok ”Kallad och Avsatt”. Omvärdering av Lars Johan Österblom och missionen på estländska Ormsö (1873–1887). 

Samarrangemang med Ormsö hembygdsförening.

19-20 september
Etnomarknad på Rådhusplatsen i Tallinn

Torsdagen den 1 oktober 
Tid: 18-19Estlandssvenskarna – del 3
Plats: Biblioteket i Jönköping
Elisabeth Hedfors fortsätter sin föreläsningsserie om Estlandssvenskarna
Max 50 deltagare

V. 43 (19-24 okt. ) 
Presenteras den svenska delen av Aibotpeten 2.
Plats. Biblioteket i Eskilstuna

Lördagen den 24 oktober
Svenskbybornas årsmöte och höstträff, flyttat från den 1 augusti.