Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kalendariet

På grund av coronaepidemin är det osäkert vilka evenemang som blir av under de närmaste månaderna men SOV, hembygdsföreningarna och alla andra hoppas på och planerar för det bästa. Besök gärna respektive hembygdsförening hemsida, gå till  Hembygdsföreningarna

13 juni-12 september     
På Ormsö hembygdsgård visas en utställning hela sommaren om livet på ön 1945-1990. Utställningen visar vardagsliv och fest, hus, färjetrafiken, gränsvakter och allt annat som hörde till.     

1 juli-15 augusti       
Svenskbymuseet i Roma på Gotland har öppet torsdag-söndag kl 12-16. Årets utställning heterEn unik folkspillra i Sveriges historia”.

1 juli-22 augusti                
Utställning i Röicks prästgård på Dagö om att det gått 240 år sedan runt 1000 svenskar tvingades från ön och vandrade iväg till Ukraina.

29 juli           
Olofsdagen firas på Ormsö med eller utan besökare från Sverige.

1 augusti      
Svenskbyborna firar årliga högtidsdagen och årsmötet i Roma.

Augusti-september

Augusti        
Verano Vokalensemble turnerar i Uppland med ett program på temat Baltiskt och Wilhelm Stenhammar. Bland annat ska ett par verk med Ormsöanknytning av Veljo Tormis framföras. Se www.veranovokalensemble.se för aktuell turnéplan.

7 augusti      
Havets dagar kl 11-14 i Hapsal. Marknad och rökt fisk vid Aibolands museum Barnteater på estniska kl 15.

8 augusti      
Workshop i Ormsö hembygdsgård där deltagarna lär sig väva i rund ram.

14 augusti   
Estlandssvenskarnas fjärde sång- och dansfest i Hapsals biskopsborg. Estlandssvenska Kulturförvaltningen i Estland ordnar Estlandssvenskarnas sång- och dansfest i Hapsal.  I år kommer den att tillägnas att det är 30 år sedan frigörelsen 1991 (online video att dela händelsen med andra som kanske kan inte åka till Estland). 

22 augusti-26 september   
Svenskbymuseet i Roma har öppet söndagar kl 12-16.

20 augusti    
30 år sedan har gått sedan Estland förklarade sig självständigt för andra gången. Mycket är helgstängt i Estland.
Vandring från Röicks kyrka till Korsberget/Ristimägi tio kilometer bort.

Aibolands museum deltar på Fiskarnas dag i hamnen i Harga på Nuckö.

26-29 augusti                     
SOV ordnar kanske aktiviteter i eller utanför Estniska huset under Stockholms bokhelg. Mer info i SOV:s nyhetsbrev och på facebook.

16 september
Manifestation på Norrmalsmtorg i Stockholm över att det gått 30 år sdan de baltiska republikerna utropade sin självständighet.

18 september
Baltiska dagen på Hersby hembygdsgård i Sollentuna. Gemensamt arrangemang för de baltiska exil-organisationerna.

26 september
Digitalt medlemsmöte i Ormsö Hembygdsförening. Mer info i Ormsöbladet.