Svenska Odlingens Vänner (SOV)

DNA-projektet

Skärmdump av DNA-projektets webb

Estlandssvenskarna är en svensktalande språkminoritet som sedan 1200- eller 1300-talet bebott kustområdena och öarna i det som idag är västra och norra Estland. Området, som är känt bland estlandssvenskarna som Aiboland, befolkades av människor från Sverige och Finland från medeltiden och framåt. Mer exakt när människorna kom och varifrån de flyttade är inte helt klarlagt och estlandssvenskarnas DNA-projekt syftar till att utforska detta med hjälp spåren som finns i nutida estlandssvenskars DNA.

Projektet finns på Family TreeDNA:s platform och en förutsättning för att kunna ansluta sig är att testresultaten finns där. Välkommen i projektet är:

  • Du som har rak mödernelinje till den estlandssvenska befolkningen, och har testat mödernelinjens mitokondrie-DNA.
  • Du som har rak fädernelinje till den estlandssvenska befolkningen, och har testat fädernelinjens Y-DNA.

Man anmäler sig här: https://www.familytreedna.com/groups/estonian-swedes-dna/about

​Du ansöker om att få gå med i projektet genom att klicka på knappen “Join” (uppe till höger på sidan). I textrutan som dyker upp i ansökan, beskriv kort din fäderne- och/eller mödernelinje, om de kommer från det estlandssvenska området. Klicka i de båda prickarna i “Project sharing”.

​Har du frågor välkommen att kontakta administratörerna via dna@estlandssvenskarna.org.