Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Estlandssvenskarnas kulturförvaltning

Val till Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland genomfördes den 18-20 oktober 2019. I vallängden hade införts uppgifter om 471 väljare. 293 röstberättigade personer deltog i valet vilket betyder att valdeltagandet var 62,2 %. Röstningen pågick i ett valdistrikt med 21 mandat och 26 kandidater.

Till det nya kulturrådet valdes följande (i alfabetisk ordning):

Ants Aaman, Sten Berg, Jonne Berggren, Juta Holst, Ülo Kalm, Kalev Kukk, Marko Kuusik, Mart Laidmets, Ingegerd Lindström, Berit Nuka, Peeter Paemurru, Lars Rönnberg, Elna Siimberg, Valdek Slet, Jana Stahl, Leif Strömfelt, Erik Söderberg, Kai Tennisberg, Christer Vidgren, Benny Vesterby, Lena Weesar.

Läs mer på Kulturförvaltningens hemsida