Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Fotoarkivet

​Fotografier från Estlands svenskbygder är en ovärderlig dokumentation av livet där under den svenska tidens sista decennier. De är till stor del samlade i enskilda personers fotoalbum. Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner SOV insåg redan på 1950-talet att det var stor risk för att denna kulturella skatt skulle gå förlorad om den inte samlades in och dokumenterades och lagrades i SOV:s arkiv. Man vädjade därför till medlemmarna att de skulle lämna in sina fotoalbum för avfotografering. Det var många som hörsammade detta och under årens lopp har arkivet fått in och fotograferat av nästan 7 000 bilder. För några år sedan skannades bildnegativen in och lagrades som digitala bilder för att man lättare skulle kunna söka och studera dem via dator. Det är nu även möjligt att nå dem över internet via denna sida på Rickul/Nuckö Hembygdsförenings hemsida >>>

Tryck knappen ”Sökmenyn” till vänster så kommer du till en meny där du kan söka bland bilderna utgående från ort och ämnesområde. Det är även möjligt att söka i de texter som tillhör bilderna och att visa en enskild bild utgående från dess arkivnummer.​

Det viktigaste med arkiveringsarbetet då var att samla in bilder och dokument och fotografera av dem.  Ofta  visste man inte exakt vad fotografierna föreställde eller vilka personerna var på fotot. Arbetet med att identifiera platser, miljöer och personer påbörjade dåvarande bygderådet och därefter arkivgruppen  som fortfarande arbetar med att komplettera dessa uppgifter efterhand, men det är – om inte annat på grund av det stora antalet bilder – ett mödosamt arbete. Därför finns det en del bilder som helt saknar förklarande text och andra där texten är ofullständig (eller i vissa fall felaktig).

Syftet med att göra bildarkivet tillgängligt via internet är att SOV:s arkivgrupp skall få hjälp med att komplettera och rätta bildtexterna. Om du vill komplettera eller ändra en bildtext kan du göra det i rutan ”Svar” eller sända ett mejl till info@estlandssvenskarna.org
Använd bildens arkivnummer som referens.

Topoteket Estlandssvensk

Sedan 2018 ingår SOV i ett EU projekt som heter Topoteket. Nu  lägger vi in alla de foton som har kommit in till SOV:s arkiv efter att bildarkivet på Rickul/Nuckö Hembygdsförenings hemsida upprättades och så småningom kommer alla foton att finnas på Topoteket.

 

http://estlandssvensk.topotek.se/

Även till fotona som läggs upp på Topoteket fattas det uppgifter som arkivgruppen gärna vill ha hjälp med att identifiera. ​När det gäller Topoteket kan man skicka meddelande direkt från sidan som visar fotot och då får administratören även med fotots id nummer. ​

Respektera upphovsrätt och copyright

Om du som privatperson vill ha en kopia av något foto, kan du beställa det via fotots sida på Topoteket i rutan ”Svar”.  T.ex. om du gör en privat släktbok att dela med familjen och släkten. Uppge då att fotot kommer från  ”Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV:s fotoarkiv”.

Det är inte tillåtet att använda fotona utan tillstånd från  Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV  i kommersiellt syfte. T. ex. i tryckta publikationer eller digitala media och som avses att säljas.
Kontakta Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV via kontaktsidan för att få ett sådant tillstånd.

Inspelning av presentationen av SOV:s fotoarkiv den 14 november 2020