Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Publikationer

Kustbon nr 2 / 2021 ute nu!

Kustbon nr 2 2021 fyll med intressant sommar läsning, kommer till medlemmar och prenumeranter i början på veckan.

Ur innehållet: Tema: Terrorsommaren 1941

“Mitt hjärta var gömt” Ett brev 1942 från Maria Nyblom till en släkting i Sverige.

Nu vet vi mer om de estlandssvenskar som försvann  och om hur många estlandssvenskar deporterades och mobiliserades sommaren 1941

När Hitler och Stalin delade upp Östeuropa och Spelet bakom deportationerna av Peter Nylander

Om estlandssvenska idrottare: Gymnastiska hemmaövningar 1939 av Leander Gjärdman
Om Estlandssvenskarna i idrottsklubben  Bellevue IK av Isak Lidström

En barndom i en plastmapp, Johannes Einar Ahlström från Kärslätt nedskrivna minnen nyligen hittade  av sonen Ulf Ahlström

Ahlströms gjorde årliga potatisresor till Stockholm

Huvudbonaden från Kärrslätt var en kilomissa av L Weesar

30 år sedan Rågöborna kunde återvända till sina hem 1991

Stora förändringar när militären bygger nya antenner på Odensholm

Läs mer om innehållet i  Kustbon nr 2 2021