Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Aktuellt, Styrelse & Kansli

Val av nytt Estlandssvenskarnas kulturråd i höst

Val av nytt Estlandssvenskarnas kulturråd för perioden 2023 – 2025 planeras att genomföras i slutet av oktober och början av november. Du som redan är registrerad i minoritetslängden och vill delta i valet kommer efter sommaren att få information om hur du poströstar eller deltar fysiskt i valet.

Du som redan har aktiverat ditt estniska medborgarskap men ännu inte har registrerat dig i minoritetslängden och vill delta i valet kan anmäla dig på Kulturförvaltningens hemsida https://www.eestirootslane.ee/sv/minoritetslangd där finns formulär och information.

Du som vill delta men ännu inte har aktiverat ditt estniska medborgarskap kan efter erhållet medborgarskap (pass/Id) registrera dig i minoritetslängden. Till och med 28 februari 2022 är det möjligt att registrera sig i den svenska minoritetslängden som är grunden för röstlängden.

Ansökan måste vara underskriven och skickad till
Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus/
Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning
Rüütli 9
EE-Tallinn 10130
Estland

eller insänd digitalt signerad till e-postadressen jana@eestirootslane.ee

Anvisningar hur man ansöker om estniskt pass/id finns på kulturförvaltningens hemsida https://www.eestirootslane.ee/sv/minoritetslangd.

Du som vill kandidera till det estlandssvenska kulturrådet ska anmäla detta till din förening eller SOV, som sen meddelar Kulturrådets valnämnd namnen, detta före den 28 februari 2022.
För mer information angående valet, kontakta Valnämndens representant Margareta Hammerman, mobil 070-730 47 61 alternativt e-post m.m.hammerman@gmail.com

För mer information om Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning se https://www.eestirootslane.ee/sv/ eller kontakta någon av de nuvarande representanterna som bor i Sverige:

Ingegerd Lindström, ordförande Rickul/Nuckö Hembygdsförening: kokkas48@gmail.com

Lars Rönnberg, ordförande Estlandssvenskarnas kulturförening SOV: lars.ronnberg@telia.com

Leif Strömfelt, Runöbornas förening: leif.stromfelt@telia.com

Lena Weesar, Estlandssvenskarnas kulturförening SOV: lena.weesar@gmail.com

Benny Vesterby, Rickul/Nuckö Hembygdsförening: bvy@spray.se

Christer Widgren, Estlandssvenskarnas kulturförening SOV: christer.widgren@ownit.nu