Svenska Odlingens Vänner (SOV)

VKÜ på Ormsö

Vormsi Kodukandi Ühing(VKÜ) bildades den 16 december 1999 och registrerades av tingsrätten i Tallinn den 7 januari 2000.

Föreningens huvudsyfte är att skapa och bevara kontakter mellan nya och tidigare Ormsöbor samt att grunda och utveckla ett hembygdsmuseum för att bevara Ormsösvenskarnas historia och kultur.

Vormsi Kodukandi Ühing(VKÜ) är registrerad ägare till hembygdsgården i Sviby och år 2016 tillkom även Norrjasgården som gåva från Sviby byalag.

Pearsgården fungerar idag som museum och Norjasgården planeras att fungera som mötesplats för olika aktiviteter inom VKÜ’ verksamhet.

Gå till VKÜ här