Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan för Estlandssvenskarnas kulturförening – Svenska odlingens vänner (SOV) 2022

Aktiviteter

Styrelsens ambition är att återgå till normal föreningsverksamhet för 2022 efter covid-pandemin .

Våra aktiviteter kommer att rikta sig både inåt mot våra medlemmar och utåt mot en intresserad allmänhet – men vissa aktiviteter kan komma att vara tillgängliga enbart för medlemmar, som t ex tillgång till Våra Anor och lägre bokpriser. Detta för att visa på fördelarna med medlemskapet i SOV.

Arkivgruppen

Arkivgruppens onsdagar utgör en samlingspunkt för estlandssvenskar och andra intresserade. Arkivgruppen fortsätter arbetet med att ta emot, katalogisera och vårda föreningens arkiv samt att på olika sätt informera och svara på frågor om estlandssvenskarna.

Då vi erbjudits nya lokaler i Estniska huset kommer vi under året förbereda oss för flytten även om vi inte fått information från hyresvärden om när flytten kommer att äga rum.

Släktforskargruppen

Släktforskargruppens verksamhet fortsätter med utvecklingen av släktdatabasen Våra Anor samt Leader Guteprojektet Från ai till oi, där de estlandssvenska gravarna kommer att dokumenteras och presenteras genom en broschyr och QR-koder på kyrkogårdarna.

Samarbete med andra organisationer och institutioner

Vi kommer under året att utveckla närmare samarbete med hembygdsföreningarna  för att samordna resurser och stärka den estlandssvenska rörelsen för framtiden. Lokalen på Wallingatan fortsätter att vara estlandssvenskarnas gemensamma lokal och träffpunkt i Stockholm.

I Sverige har vi ett gott samarbete med Sverigeesterna, Baltiska samarbetsgruppen och IRES i Uppsala.

Vi fortsätter också samarbetet med Estlandssvenska kulturförvaltningen och övriga estlandssvenska institutioner i Estland, som Svenska S:t Mikaels församling, SOV i Estland och Aibolands Museum.

Övrigt

Styrelsen tackar för det stöd vi känt under det gångna året men det krävs också ett engagemang av många medlemmar i föreningen och frivilliga insatser av många olika slag. Vi behöver alla anstränga oss för att engagera fler estlandssvenskar i föreningens verksamhet. För att nå de yngre estlandssvenskarna behöver vi
också utveckla och förnya våra aktiviteter.

Styrelsen hoppas att många medlemmar i föreningen vill engagera sig i detta arbete.

 

Stockholm i mars 2022

Styrelsen för Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV)