Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Överlämning av gåva till Ormsö kyrka 800 år