Estlandssvenskarnas kulturförening

Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Koret i Ormsö Kyrka

Tema av Anders Norén