Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Koret i Ormsö Kyrka