Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Representanter tar emot Pöhlmedlajen