Estlandssvenskarnas kulturförening

Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Representanter tar emot Pöhlmedlajen

Tema av Anders Norén