Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Olofsdagen 2019

Olofsdagen 2019 och Ormsö kyrka 800 år

Olofsdagens högtidliga högmässa leddes av ärkebiskop Urmas Viilma och biträddes i högmässan av Estlands biskop Tiit Salumäe, Stockholms Estniska församlings präst Tiit Pädam, prosten i Läänemaa, Kaido Saak, Jukka Yrjölä från vänförsamlingen Rekola i Finland och längst ut Ormsö församlingspräst Ants Rajando.

Olofsdagen gästades av Estlands statsminister Jüri Ratas, här stående mellan ärkebiskop Viilma och biskop Salumäe. Till höger om biskopen står Sveriges ambassadör Mikael Eriksson och bredvid honom norska ambassadens andreman, därefter Patrik Göransson präst i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn och längst ut kommundirektör Ene Sarapuu och kommunstyrelsens ordförande Ivo Sarapuu.

SOV:s gåva till 800-åringen var två stora ljus till golvljusstakarna, Rågöföreningen gav en mässingskandelaber och familjen Hammerman på Norrsmeds gav två mässingsljusstakar i födelsedagsgåva. Nästa år kommer kyrkan igen att uppmärksammas då är det 30 år sedan återinvigningen den 29 juli 1990.

Svenskdagen 2019

Vid 2019 års Svenskdag firades i år på Ormsö, närmare bestämt på Ormsö Hembygdsgård i Sviby. Under dagen delade Estlandssvenska kulturförvaltningens ordförande Ülo Kalm ut  Pöhlmedaljen till tre nya estlandssvenska kulturbärare, Margit Rosen Norlin, Nargö, Arnold Lindgren, Stora Rågö och postumt till Oskar Friberg.

SOVs ordförande mottog Margit Rosen Norlins medalj då hon var förhindrad att åka till Ormsö och Gun Pella och Jana Stahl tog emot Arnold Lindgrens som inte heller kunde komma till Ormsö. Oskar Friberg avled i maj, men var redan då utsedd att få utmärkelsen.​