Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Maria Gilbert med Poehlmedaljen