Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Gåvoöverlämning till Nargö kapell och församling