Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Gäster vid invigningen