Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Oskar Friberg Ormsö

Oskar Friberg, Ormsö tilldelades Pöhlmedaljen postumt för 2019