Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Margit Rosen Norlin med Poelhlmedaljen