Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kulturbärare 2019

Arnold Lindgren med rötterna på Lilla Rågö var Pöhlmedaljör 2019

Varje år utser Estlandssvenskarnas kulturförvaltning i Estland Estlandssvenska kulturbärare. Till 2019 års kulturbärare utsågs Margit Rosen Norlin (Nargö) och Arnold Lindgren Lilla Rågö.