Svenska Odlingens Vänner (SOV)

Kulturförvaltningen i Estland

Fredagen den 22 november sammanträdde det nya Kulturrådet för första gången och valde till Kulturrådets ordförande valdes Ülo Kalm och till vice ordförande Ingegerd Lindström.

Från vänster i bakre raden: Lars Rönnberg, Benny Vesterby, Leif Strömfelt, Ülo Kalm, Kalev Kukk, Valdek Slet

Från vänser i främre raden: Ingegerd Lindström,  Jana Stahl, Juta Holst, Berit Nuka, Elna Siimberg, Lena Weesar.

Val till Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland genomfördes den 18-20 oktober 2019. I vallängden hade införts uppgifter om 471 väljare. 293 röstberättigade personer deltog i valet vilket betyder att valdeltagandet var 62,2 %. Röstningen pågick i ett valdistrikt med 21 mandat och 26 kandidater.

Till det nya kulturrådet valdes följande (i alfabetisk ordning):

Ants Aaman, Sten Berg, Jonne Berggren, Juta Holst, Ülo Kalm, Kalev Kukk, Marko Kuusik, Mart Laidmets, Ingegerd Lindström, Berit Nuka, Peeter Paemurru, Lars Rönnberg, Elna Siimberg, Valdek Slet, Jana Stahl, Leif Strömfelt, Erik Söderberg, Kai Tennisberg, Christer Vidgren, Benny Vesterby, Lena Weesar.

Läs mer på Kulturförvaltningens hemsida